user question-circle dropbox exclamation folder-open-o sign-in exclamation-triangle ban youtube building-o icon-mouse-pointer angle-down angle-up location-arrow file-text-o heart-o heart envelope bars comment times info-circle envelope-o thumb-tack list-alt google lock at map-marker search twitter linkedin facebook bold users bar-chart home chevron-left chevron-right check chevron-down chevron-up file-pdf-o eye filter pencil-square-o database rss-square link whatsapp cogs upload calender plus minus picture-o sort step-backward step-forward weixin share share shopping-cart circle download level-up star phone check-square-o clock-o arrow-up trash-o external-link arrow-down price-tag

Vacature Projectmanager

Vacature Den Haag

Flexintens
 • Flexintens
 • Universitair of hoger
 • Medior niveau
 • Vast contract / Detachering
 • 36 uur p/w
Vacature opgeslagen in je favorieten!
Vacature verwijderd uit je favorieten!
Beschrijving vacature

Organisatie

Het Ministerie van Economische zaken staat voor een duurzaam ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een toezichthouder en in 2013 ontstaan uit een fusie tussen De Consumentenautoriteit, Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Onafhankelijke Posten Telecommunicatie Autoriteit (OPTA).

ACM ziet erop toe dat bedrijven eerlijk concurreren en beschermt consumentenbelangen. Het is onze missie kansen en keuzes voor bedrijven en consumenten te bevorderen. Dit doen we door probleem oplossend te werken.

ACM is een zelfstandig bestuursorgaan en komt onafhankelijk en zelfstandig tot besluiten.

Het Ministerie van Economische Zaken is politiek verantwoordelijk voor het beleid en de wetgeving en bepaalt de kaders waarbinnen ACM opereert.

Wij maken ons met ruim 520 collega's op onafhankelijke en professionele wijze sterk voor consumenten en bedrijven.

We zijn een platte, overzichtelijke organisatie met acht directies, te weten: Mededinging, Consumenten, Energie, Telecom Vervoer en Post, Juridische Zaken, het Economisch Bureau, Bedrijfsvoering en Bestuur Beleid en Communicatie.

Achtergrond opdracht

Van de projectmanager 'Microsoft Upgrade' verwachten we het volgende:

 • Je bent verantwoordelijk voor een ACM brede upgrade van de hele Microsoft portfolio en stuurt hierbij het projectteam aan
 • Je bepaalt hierin een voorkeurscenario voor de volgorde van de migratie en stelt hiervoor een projectplan op binnen de kaders van de ACM
 • Je werkt nauw samen met de andere projectmanagers binnen het programma en legt verantwoording af aan de Programmamanager.
 • Je werkt de technische en financiële impact uit voor diverse scenario's, adviseert de stakeholders hierover en zorgt voor een goedgekeurd en gedragen implementatieplan.
 • Je werkt samen met de afdeling Inkoop voor een adequate inkoop van de noodzakelijke licenties en supportcontracten
 • Je brengt de bedrijfsapplicaties in kaart die afhankelijk zijn van de Microsoft producten en bepaalt (in samenwerking met de applicatie-eigenaren en softwareleveranciers) de impact.
 • Je bepaalt de impact van het gebruik van verouderde bestandsformaten, macro's, Access db's, Excel sheets, etc. en stelt hiervoor noodzakelijk migratie en conversie maatregelen voor.
 • Je zorgt dat de applicatie-eigenaar/functioneel beheerder een testplan heeft opgesteld om de werking van de bedrijfsapplicaties die afhankelijk zijn van de Microsoft producten te controleren
 • Je zorgt voor de juiste communicatie naar medewerkers, stakeholders, projectteamleden en leveranciers.
 • Je zorgt voor de juiste trainingen en instructies naar beheerders en gebruikers.
 • Je levert project verantwoordingsdocumenten op (periodieke voortgangsrapportages) en zorgt dat er handleidingen en instructies etc. ter ondersteuning van het gebruik en beheer van de Microsoft producten worden opgeleverd
 • Je zorgt voor een gedragen advies over het doorontwikkeling van de digitale werkplek die het plaats- en tijdonafhankelijk werken verder mogelijk maakt en aansluit bij de Digitale Werkplek Rijk (DWR).
 • Je werkt dit advies uit in een implementatieplan inclusief de technische en financiële impact.

ACM is momenteel bezig met een strategische aanpak van thema's op het gebied van Informatievoorziening en ICT. Binnen deze Informatie-strategie is het thema ICT Infrastructuur & Informatiebeveiliging één van de prioritaire thema's en daarom is het als een programma georganiseerd.

Voor een aantal projecten uit het portfolio van het programma die gerelateerd zijn aan de inrichting van de ICT werkplek is ACM op zoek naar een projectmanager. Het betreft de volgende projecten:

1. Updaten Microsoft omgevingen De gehele Microsoft portfolio moet opgewaardeerd worden naar de noodzakelijke versies. Het Microsoft portfolio bestaat uit Microsoft Server, SQL, Windows, Sharepoint, Lync, AD, Exchange en Office. Zo moet er bv. een upgrade plaatsvinden van Windows 7 naar Windows 10. Applicaties en software die momenteel draaien moeten worden onderzocht op compatibiliteit met Windows 10. Onderdeel daarvan is een upgrade van Office 2010 naar een nader te bepalen versie en Lync upgraden naar Skype for Business. Ook moet worden uitgezocht in hoeverre de server versies van Windows en Microsoft SQL een upgrade moeten krijgen

2. Verder ontwikkelen van de digitale werkplek Het is wenselijk om de ICT werkplek verder door te ontwikkelen zodat het plaats- en tijdonafhankelijk werken beter wordt ondersteund. Daarbij is het ook logisch om in die ontwikkeling steeds meer aan te sluiten op standaarden die zijn gedefinieerd voor de digitale werkplek Rijk (DWR).

De projectmanager zal de projecten in het werkplekspoor van het programma Infra & IB, in samenwerking met de programmamanager Infra & IB, verder voorzien van projectdefinities en voorstellen doen voor aanpak en fasering. Deze worden behandeld in de stuurgroep van het programma en indien nodig geprioriteerd op het niveau van de I-Board.

Het budget voor de inhuur is afkomstig uit het programma budget I-Regie en past binnen de werkplannen

lees meer

Gestelde eisen
 • Minimaal 6 jaar ervaring op het gebied van projectmanagent in een complexe (zwaar beveiligde, on-premise, overheids omgeving) ICT omgeving;
 • Minimaal 5 jaar ervaring als eindverantwoordelijke in het managen van MS upgrade trajecten
 • Minimaal 2 jaar ervaring in het opstellen van adviezen en implementatieplannen m.b.t. digitale werkplek (in relatie tot het tijd- en plaatsonhankelijk werken)
 • WO werk- en denkniveau
 • Opleiding / Certificaat: Professional Projectmanager
 • Opleiding / Certificaat; Bachelor of master opleiding, bij voorkeur op het gebied van ICT, informatica, projectmanagement

Kennis

 • Kennis van ITIL processen
 • aantoonbare technische ICT kennis/ervaring om sparring partner te zijn voor ICT medewerkers en ICT management
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
Arbeidsvoorwaarden

In overleg

lees meer

Bedrijfsomschrijving FlexIntens verbetert organisaties door het tijdelijk versterken van teams met flexibele professionals. Het vereenvoudigen van het werk, van organisatieonderdelen, van hele organisaties en van ketens staat daarbij centraal. De mensen in ons netwerk zijn in staat organisaties te helpen met strategische heroriëntatie, het formuleren en afbakenen van doelen, het in kaart brengen en wegnemen van overbodige routines en het aanjagen, ontwikkelen en realiseren van slimme werkwijzen. Niet in de laatste plaats door het logisch ordenen van werkstromen, bijbehorende taakverdelingen, ondersteunende ICT en afspraken met andere partijen. Steeds als tijdelijk onderdeel van een team, altijd in het belang van de organisatiedoelen.

lees meer

Salarisinformatie Salaris in overleg
Contactpersoon Mevr. Michelle van der Wal
Vacature opgeslagen in je favorieten!
Vacature verwijderd uit je favorieten!

Vergelijkbare vacatures voor in regio Den Haag Bekijk alle soortgelijke vacatures
 1. Werkzoeken.nl
 2. Vacatures
 3. Den Haag