Vacature Manager Sociaal Werk (36 uur p/week) - Arnhem

Arnhem

Rijnstad
 • Rijnstad
 • HBO of hoger
 • Medior/Senior niveau
 • Tijdelijk contract
 • 36 uur p/w
Vacature opgeslagen in je favorieten!
Vacature verwijderd uit je favorieten!
Beschrijving vacature Doel van de functie
Het realiseren van de operationele, beleidsmatige, financiële en personele doelstellingen binnen de organisatie- eenheid en het waarborgen dat de dienstverlening van de organisatie- eenheid op korte en lange termijn aansluit bij marktontwikkelingen en -eisen. De Manager Sociaal Werk is verantwoordelijk voor de uitvoering en realisatie van het strategische beleid.

Organisatorische positie
De Manager Sociaal Werk ressorteert hiërarchisch onder de Directeur. De Manager Sociaal Werk geeft hiërarchisch leiding aan één of meerdere toegewezen beleidsgebieden en organisatieonderdelen. De Manager Sociaal Werk maakt deel uit van het Managementteam.

Uit welke werkzaamheden bestaat je werkdag?
Strategisch beleid voorbereiden en realiseren
 • Draagt bij aan de ontwikkeling en voorbereiding van het totale strategische beleid;
 • Signaleert ontwikkelingen met betrekking tot welzijn en maatschappij en vertaalt deze naar mogelijkheden voor nieuwe dienstverlening en instellingsbeleid;
 • Vertaalt het strategische beleid van de instelling naar specifieke doelstellingen voor de organisatie-eenheid en voert dit uit;
 • Stelt beleidsplannen en -rapportages op.
Resultaatgericht coachen
 • Richting en sturing geven aan een groep medewerkers in het kader van hun taakvervulling; samenwerkingsverbanden tot stand brengen en handhaven teneinde een gesteld doel te bereiken;
 • Spreekt medewerkers aan op de resultaten van de eenheid, geeft expliciet feedback en beloont gewenst gedrag;
 • Medewerkers tot prestaties brengen door stelselmatig terug te koppelen, samen met hen oorzaken van successen en falen na te gaan, mogelijkheden tot verbetering te onderzoeken, verder aanwijzingen te geven en oefeningen aan te bieden;
 • Verdelen van bevoegdheden die een effectieve en efficiënte inzet van medewerkers bevorderen.
Verwerven van nieuwe opdrachten en uitbouwen huidige opdrachten
 • Schept kansen om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en op de markt te brengen;
 • Stelt marktstrategieën op en coördineert marktbewerkingsplannen en -acties;
 • Treedt op als beïnvloeder van de markt en verbetert hiermee de eigen marktpositie;
 • Vertaalt marktwaarde en concurrentiepositie van diensten/producten naar wijzigingen in portfolio of dienstverlening;
 • Zoekt actief naar mogelijkheden in de markt zowel voor bestaande als nieuwe activiteiten, diensten en producten;
 • Ontwikkelt nieuwe producten of diensten en beëindigd niet rendabele producten o.b.v. inzicht in marktontwikkelingen en kernkwaliteiten van de organisatie;
 • Is voortdurend bezig met kwaliteitsverbetering en rendementsverhoging.
Beheersen en managen van interne en externe veranderingen
 • Signaleert kansen en zet deze om in verbetering- of vernieuwingsacties die bijdragen aan betere resultaten; durft daarbij verantwoorde risico’s te nemen;
 • Schakelt naar een ander abstractieniveau, gebruikt andere toon, als dit beter overkomt bij de gesprekspartners;
 • Blijft effectief handelen in situaties waar meerdere variabelen plotseling veranderen en hakt knopen door in onzekere situaties;
 • Is snel inzetbaar bij complexe projecten van verschillende aard en laat meerdere stijlwisselingen zien wanneer de situatie daar om vraagt.
Financiële doelstellingen behalen
 • Bereikt een optimale kosten/batenverhouding;
 • Kent alle relevante beïnvloedingsfactoren in de interne en externe omgeving en weet hiermee te sturen;
 • Is medebepalend voor het budget en de (project)begroting en houdt in de gaten dat er geen kostenoverschrijding ontstaat. Heeft oog voor financiële consequenties en beperkt daar waar mogelijk kosten;
 • Weegt de kosteneffectiviteit van besluiten en activiteiten in het organisatieonderdeel af en kijkt op een zakelijke manier naar de inzet van mensen en middelen.

lees meer

Gestelde eisen
 • Academisch werk- en denkniveau
 • Kennis van
  o De Welzijnssector;
  o Maatschappelijk participatie dmv vrijwilligerswerk;
  o Preventie van armoede en schulden;
  o Managementtechnieken, organisatie-, personeels-, financieel- en kwaliteitsbeleid.
 • Specifieke functiekenmerken
  o Proactief en ondernemend in het signaleren en inspelen op feitelijke en verwachte (markt)ontwikkelingen en het (mede) vertalen hiervan in beleid;
  o Analytisch vermogen voor het structureren van beleidslijnen naar concrete haalbare consistente doelen;
  o Managementvaardigheden voor het leidinggeven en aansturen van de organisatie-eenheid;
  o Sociale vaardigheden voor het motiveren, coachen en instrueren van medewerkers en voor contacten met derden;
  o Aantoonbare ervaring in het resultaatgericht begeleiden van veranderingen;
  o Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het vertalen van beleidsplannen en het onderhouden van contact met in- en externe contactpersonen

lees meer

Taalvaardigheid Vereist: Nederlands
Extra informatie De Manager Sociaal Werk betreft een functie met een strategisch karakter. De Manager Sociaal Werk is onder verantwoording van de directie belast met leidinggevende taken op een of meerdere beleidsterreinen en neemt hierbij de beleidskaders op het gebied van financiën, personeel et cetera in acht.

Over Rijnstad
Rijnstad versterkt mensen in hun ontwikkeling en biedt ondersteuning bij problemen met dienstverlening op maat. Deze dienstverlening is degelijk en beproefd, met aandacht voor innovatie en ontwikkeling. Rijnstad bevordert – voor kinderen, jongeren, volwassenen en vrijwilligers – een actieve deelname aan de samenleving, zelfregie en sociale cohesie.

Wat biedt Rijnstad
 • Enthousiast en betrokken collega’s, waarbij hard werken, kwaliteit leveren en innovatie samengaan.
 • Een zelfstandige functie met veel eigen verantwoordelijkheid, midden in de wijksamenlevering.
 • Een inspirerende werkomgeving met volop kansen om je talenten te ontwikkelen.
Arbeidsvoorwaarden en salaris
 • Tijdelijke aanstelling obv vervanging voor ca. een half jaar.
 • Arbeidsvoorwaarden conform de Cao Sociaal Werk en een salarisindicatie schaal 12.
 • Individueel keuzebudget (ruim 18% van het salaris) en een Persoonlijk loopbaanbudget (1,5% van het salaris).
Geïnteresseerd?
Enthousiast geworden? We zien je sollicitatie graag tegemoet! Je kunt jouw motivatie en CV richten aan Dorien de Jong, emailadres [email protected]
Heb je vragen over de vacature? Neem dan gerust contact met ons op!
Rijnstad heeft het recruitment proces uitbesteed aan I-recruiting B.V. Dat betekent dat het eerste telefonische contact met I-recruiting zal zijn. Indien je in het functieprofiel past, wordt jouw CV (inclusief gespreksverslag) doorgestuurd naar Rijnstad. Zij zullen eventuele vervolggesprekken met je voeren.
Bij de juiste match treed je rechtstreeks in dienst bij Rijnstad.

lees meer

Contactpersoon Mevr. Dorien de Jong
0318-651535
Vacature opgeslagen in je favorieten!
Vacature verwijderd uit je favorieten!

Vergelijkbare Vacatures Manager Zorg in Arnhem Bekijk alle soortgelijke vacatures