Vacature Communicatie Adviseur 24 u/w - Arnhem

Arnhem

DC Engineers
  • DC Engineers Bedrijfsprofiel
  • HBO of hoger
  • Medior/Senior niveau
  • Vast contract
  • 24 uur p/w
Vacature opgeslagen in je favorieten!
Vacature verwijderd uit je favorieten!
Beschrijving vacature
Standplaats: Arnhem
Duur: 04-10-2021 t/m 31-03-2022
Optie tot verlenging: Optioneel
Reageren voor: 10 augustus 2021

Opdracht omschrijving
De politie heeft meedere veranderopgaven, één van die veranderopgave is de Houtskoolschets, een programma voor de versterking van opsporing in samenhang met intelligence. Eenheid Oost-Nederland zoekt voor dit programma een communicatie adviseur die de veranderopdracht intern ondersteunt met de juiste communicatie adviezen en communicatiemiddelen.

Het programma wil het actievermogen, het adaptief vermogen en het lerend vermogen binnen opsporing en intelligence vergroten en met hele diverse inspanningen wordt de beweging geinitieerd en begeleid. We richten ons op het leren en ontwikkelen, zodat we continu in beweging zijn om bij te blijven wat er in de maatschappij gebeurt. Dit doen we samen met de collega's, burgers en partners. We evalueren methodieken, we zoeken nieuwe methodieken en we zijn datagedreven aan het werk. De wereld buiten verandert en wij veranderen mee.

Om bovenstaande opdracht te begeleiden met interne communicatie zijn we op zoek naar een communicatie adviseur die in samenhang met de landelijke communicatiestrategie eenheid Oost-Nederland adviseert en communicatieproducten produceert. Het is zowel een adviserende, als uitvoerende communicatieklus en specifiek gericht op verandercommunicatie.

Je wordt toegevoegd aan het realisatieteam van de Houtskoolschets in eenheid Oost-Nederland zodat je onderdeel bent van de beweging.

Doelstelling
Het is relevant dat de collega's weten wat de ambitie is, waar het punt op de horizon ligt waar we naar toe willen werken. De ins en outs zijn niet voor iedereen relevant, maar de grote beweging is belangrijk te kennen: we bewegen mee met de buitenwereld en we leren, zijn adaptief en ons actievermogen is groot. De collega's zijn ook nog volop aan zet over de weg er naartoe. De communicatie moet bijdragen aan deze beweging: activeren, inspireren en motvieren.

Identiteit en kwaliteit opsporing scherper en maakt trots;
Besef dat we in beweging moeten blijven;
Actie ontlokken;
Oproep om best practices aan te dragen en te stimuleren.

Verantwoordelijkheden
Productie communicatieplan Houtskoolschets eenheid Oost-Nederland, in samenhang met communicatieplan van het landelijk Programmabureau;
Uitvoering geven aan het communicatieplan;
Advisering leden regiegroep en realisatieteam Houtskoolschets;
Ondersteuning teamchefs bij de lijncommunicatie over de Houtskoolschets.

Vakmatige taken
Ontwikkelen en uitvoeren communicatieplan;
Ontwikkelen communicatiemiddelen en -tools (Agora, bijeenkomsten, intranet, journaal, etc.);
Adviseren en uitvoeren;
Begeleiden collega's bij productie middelen;
Organiseren bijeenkomsten;
Schrijven en interviewen t.b.v. interne communicatie.

Contacten
Netwerk binnen de eenheid Oost rondom het programma;
Landelijk programmabureau, in het bijzonder Communicatie;
Communicatiecollega's andere eenheden;
Kennisnetwerk op verandercommunicatie.

Inzet in de lijn of project
Je maakt onderdeel uit van het realisatieteam Houtskoolschets (12 medewerkers) eenheid Oost-Nederland en je bent gekoppeld aan Communicatie van eenheid Oost-Nederland.

Het verificatiegesprek zal plaatsvinden in week 33.

Voor het voeren van het verificatiegesprek volgen wij de richtlijnen van het RIVM. Mocht u/uw kandidaat worden uitgenodigd, nemen we contact op met u om de procedure/werkwijze te bespreken.

Screening
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de Externe het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden.

Eisen
Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe.
Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4.
Eis 2. Minimaal een afgeronde, erkende en volwaardige HBO opleiding. Losse (deel) certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien.
Eis 3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur.
Eis 4. Aantoonbare relevante werkervaring met interne communicatie, inclusief opleveren van communicatieplannen en de uitvoering ervan, binnen een organisatie met meer dan 1000 medewerkers.
Eis 5. Aantoonbare werkervaring met verschillende partijen/stakeholders.
Eis 6. Vereiste (gedrags)competenties/vaardigheden:

Communicatie adviesvaardigheden inclusief het schrijven en produceren van communicatiemiddelen;

Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.

Je bent in staat om te verbinden en kunt snel schakelen tussen diverse gremia.

Politiek bestuurlijk sensitiviteit: Anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiekbestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de politie.

Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.

Organisatiesensitief en je kunnen verplaatsen in de ontvanger: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.

Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd / uitgeschreven maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk aangetoond te worden tijdens het verificatiegesprek.

Gunningscriteria (wensen)
Wens 1. Aantoonbare werkervaring met soortgelijke verandertrajecten binnen een organisatie met meer dan 1000 medewerkers. 40 %
Wens 2. Aantoonbare werkervaring met verschillende partijen/stakeholders binnen een complexe omgeving waarin het verbinden van deze partijen onderdeel van de functie was. Beschrijf hier duidelijk het stakeholderveld en de exacte rol van de kandidaat. 30%
Wens 3. Aantoonbare werkervaring binnen de veiligheidsketen. 15%
Wens 4. Het gevraagde diploma in eis 2 is in de richting van communicatie of journalistiek. Opleidingen waarbij dit slechts als vak gegeven werd worden niet meegerekend. 15 %

lees meer

Bedrijfsomschrijving DC Engineers is opgericht in 2011 en telt 100 medewerkers (2020). Onze medewerkers hebben allemaal ruime werkervaring binnen de overheid en hebben allen een afgeronde opleiding in hun vakgebied.

Wij ondersteunen gemeenten, rijksoverheden, waterschappen, provincies en andere overheidsorganisaties met het invullen van tijdelijke of moeilijk in te vullen functies.

lees meer

Contactpersoon DC Engineers
085 0201022
Vacature opgeslagen in je favorieten!
Vacature verwijderd uit je favorieten!

Vergelijkbare Vacatures Communicatieadviseur in Arnhem