Vacature Hoofdbedrijfsvoering 36 u/w - Tilburg

Tilburg

DC Professionals B.V.
  • DC Professionals B.V. Bedrijfsprofiel
  • HBO of hoger
  • Medior/Senior niveau
  • Vast contract
  • 36 uur p/w
Vacature opgeslagen in je favorieten!
Vacature verwijderd uit je favorieten!
Beschrijving vacature
Standplaats: Tilburg
Duur: 05-07-2021 t/m 31-12-2021
Optie tot verlenging: Optioneel
Reageren voor: 6 mei 2021

Opdracht omschrijving
Als Hoofd Bedrijfsvoering ben je lid van de vierhoofdige eenheidsleiding, deelnemer aan het Eenheidsleidingoverleg (ELO) van de eenheid en leg je verantwoording af aan de politiechef. Binnen de eenheid heb je lijnverantwoordelijkheid voor de afdeling Planning en Capaciteitsmanagement.

Je bent lid van het landelijk overleg bedrijfsvoering, pleegt overleg met collegae –hoofden Bedrijfsvoering, de directeuren HRM, Facilitair, IV/IM, Financiën, Communicatie en de diensthoofden van het Politiedienstencentrum. Daarnaast ben je voorzitter van het bedrijfsvoeringoverleg binnen de eenheid en relatiemanagers van het Politiedienstencentrum over de inzet van capaciteit van de diverse disciplines.

Als leidinggevende in het korps verbind je mensen waardegedreven aan resultaten. Je stuurt op de kernwaarden: integer, betrouwbaar, moedig en verbindend. Je bent hier zelf ook op aanspreekbaar. Je voelt je, vanuit je nauwe verbinding met de externe omgeving, eigenaar van veiligheidsproblemen en je schroomt niet om, vanuit jouw positie bezien, (pro-actief) tot betekenisvolle interventies te komen als de omstandigheid daar om vraagt. Je bent gericht op het versterken van het vertrouwen in de politie en zoekt actief en doelgericht de in- en externe samenwerking, het overleg met de medezeggenschap en bevordert de medewerkersparticipatie. Je bent optimaal betrokken bij het werk en de ontwikkeling van diegenen aan wie je leiding geeft en bent hier met hen over in dialoog. Je bent ook in staat tot reflectie op jezelf. Je weet wat mensen werkzaam in de frontlijn bezig houdt en wat zij nodig hebben. En je weet hen in hun kracht te zetten door het bieden van professionele ruimte én verantwoordingskaders of door het creëren van de juiste condities daarvoor. Tot slot ben je in staat in volle overtuiging leiding te geven aan de veranderingen in ons korps en kun je hierin houvast bieden aan onze professionals.

De eenheid Zeeland-West-Brabant
Zeeland-West-Brabant. Dynamisch en divers. Een gebied dat de politie uitdaagt. Een gebied met 3500 vakmensen die deze uitdaging elke dag weer aangaan. De politie-eenheid kent een gebied met een doorsnede van 180 kilometer. 39 Zelfstandige gemeenten, grote en middelgrote steden, dorpen en platteland met anderhalf miljoen inwoners.

Ingeklemd tussen Antwerpen en Rotterdam, heeft de eenheid te maken met de grensovergang Hazeldonk: dé toegangspoort tot Nederland aan de zuidgrens. Met het intensieve vervoer tussen Rotterdam en België, maar ook met Duitsland. De A16 en A58 lopen als verkeersaders dwars door de eenheid en de A59, A27 en A17 doen daar qua drukte nauwelijks voor onder.

Een groot deel van het gebied bestaat uit water. De Biesbosch en de vennen in Brabant en natuurlijk in Zeeland. Twee zeehavens in Vlissingen en Terneuzen vormen toegangspoorten tot Nederland en nodigen uit tot legale, maar ook illegale handel. In de zomer verdubbelt het aantal mensen in Zeeland-West-Brabant door het toerisme.

Zeeland-West-Brabant kent jaarlijks talloze evenementen. Daarbij zijn enkele grote publiekstrekkers zoals Concert at Sea en de Tilburgse kermis, waar anderhalf miljoen bezoekers in tien dagen geen uitzondering is. Dat vraagt om nauw afgestemd crisismanagement en crowd control. Met NAC, Willem II en RKC heeft de eenheid 3 eredivisie voetbalclubs. De kerncentrale in Borssele en het industriegebied Moerdijk vragen om speciaal toezicht op de naleving van milieuwetten, veiligheidsprotocollen en crisismanagement.

De eenheid bevindt zich in de fase dat de externe uitdagingen een invulling vragen in de context van de teruglopende capacitaire mogelijkheden. Daartoe staan de komende jaren in het teken van het scherp inzichtelijk maken van een optimale balans tussen datgene wat onze omgeving nodig heeft en de activiteiten die daarbij horen. Een dergelijk traject vraagt een verdieping en versteviging van de wijze waarop leiding wordt gegeven binnen de eenheid. Het team van de eenheidsleiding zoekt aanvulling op het resultaatgericht verbinden van mensen en doelstellingen.

Doelstelling
Als hoofd Bedrijfsvoering ben je lid van de eenheidsleiding Zeeland-West-Brabant en leg je verantwoording af aan de politiechef. Binnen de eenheidsleiding is er een taakverdeling en ben jij verantwoordelijk voor een aantal portefeuilles. Je beslist en stelt, in relatie met de prioriteiten van het gezag en de koers van het korps, het (bedrijfsvoerings)beleid voor de eenheid op. Je weet daarbij verbinding tot stand te brengen tussen de behoefte van de operatie en de eisen te stellen aan de bedrijfsvoering binnen de financiële kaders.

Vanuit de vastgestelde veiligheidsprioriteiten draag je bij aan de vorming en concretisering van (landelijk uniform, met oog voor lokale regelruimte) beleid, koers en strategie op de toegewezen taakgebieden (HRM, Facilitair, IV/IM, Financiën, Communicatie).

De functie vraagt:
- een hoge mate van belastbaarheid, bereikbaarheid en paraatheid;
- een bruggenbouwer pur sang;
- een duidelijke visie op de bedrijfsvoering en financiën;
- een manager die medewerkers van de eenheid stimuleert;
- iemand die het hoofd koel houdt.

Binnen de eenheid heb je lijnverantwoordelijkheid voor de afdeling Planning en Capaciteitsmanagement.

Je bent lid van het landelijk overleg bedrijfsvoering, pleegt overleg met collegae –hoofden Bedrijfsvoering, de directeuren HRM, Facilitair, IV/IM, Financiën, Communicatie en de diensthoofden van het Politiedienstencentrum.

Daarnaast ben je voorzitter van het bedrijfsvoeringoverleg (de bedrijfsvoeringstafel) binnen de eenheid en relatiemanagers van het Politiedienstencentrum over de inzet van capaciteit van de diverse disciplines.

Je bent een echte bedrijfsvoeringsprofessional en als lid van de eenheidsleiding ZWB de verbindende schakel tussen het lokale gezag, de landelijke beleidsvorming en de implementatie in de uitvoering in de eenheid. Samenwerking tussen de gemeenten, het OM, de politie en andere partners in de regio is de afgelopen jaren bestendigd. Je draagt vanuit jouw rol bij aan de uitbreiding van deze samenwerking.

Je bent medeverantwoordelijk voor de organisatieontwikkeling van de eenheid en geeft invulling aan de veranderingen en transities die de komende jaren van ons vanuit onze omgeving gevraagd worden. Veranderkundige kennis en ervaring is van belang.

Je geeft leiding aan een collectief van medewerkers waarvan het karakter van de werkzaamheden van leidinggevende, uitvoerende én beleidsvormende aard is. Je stuurt aan op een kwalitatieve bezetting en permanente professionalisering van de medewerkers die het mogelijk maken de taken uit de voeren.

Je bent in staat om voort te borduren op het binnen de eenheid ingezette traject ‘Richting en Ruimte’ en kan daar je eigen kleur en vorm aangeven.

Je geeft een impuls aan de landelijke ontwikkeling van ‘Flexibele Bedrijfsvoering’ en de toepassing ervan binnen de eenheid.

Je bent een goede verbinder, zowel tussen processen als mensen.

Je hebt de beschikking over een (sterk) bedrijfsmatig en analytisch inzicht.

Je hebt ervaring in grote (complexe) organisatie(s).

Je maakt de vertaling naar operationeel beleid en hebt de verantwoordelijkheid voor implementatie, uitvoering en evaluatie op het terrein van bedrijfsvoering.

Je past binnen de drie meest bepalende teams: eenheidsleiding, eenheidsmanagementteam en bedrijfsvoeringsteam en je brengt luchtigheid en humor mee.

Wij zijn specifiek op zoek naar een persoon die door zijn/haar achtergrond en persoonlijkheid aanvullend is aan de overige leden van de eenheidsleiding.

Verantwoordelijkheden
Je bent ver­antwoordelijk voor het vormen en concretiseren van (landelijk uniform) beleid, koers en strategie op toegewezen taakgebieden ( HRM, Facilitair, IV/IM, Financiën, Communicatie).

Vakmatige taken
Je bent, als lid van de eenheidsleiding Zeeland-West-Brabant, de verbindende schakel tussen landelijke koers-, strategie- en beleidsvorming en effectuering/implementatie ervan in de eenheid, districten en teams en tevens in verbinding naar externe partners. Je stuurt aan op een kwalitatieve bezetting en permanente professionalisering van de medewerkers die het mogelijk maken de taken uit de voeren.

Leidinggevende taken
Je geeft leiding aan een collectief van medewerkers waarvan het karakter van de werkzaamheden van leidinggevende, beleidsvormende én uitvoerende aard is.

Contacten
Voornamelijk interne contacten.

Inzet in de lijn of project
Inzet is op projectmatige basis.

Opleiding
- Kandidaat heeft minimaal een afgeronde en erkende HBO opleiding in richting van bedrijfskunde of vergelijkbaar.

Werkervaring
- Kandidaat heeft minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring in het veiligheids- en justitiedomein.
- Kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen de bedrijfsvoering van het veiligheids- en justitiedomein.
- Kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring met het werken in een complex bestuurlijk krachtveld en begrijpt de gevoeligheden die een dergelijk krachtenveld met zich meebrengt.
- Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring opgedaan op het gebied van omgaan met de complexe politiek-bestuurlijke omgeving van grote organisaties (> 1000 medewerkers).
- Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met bedrijfsvoering vraagstukken (zoals complexe HRM vraagstukken).
- Kandidaat heeft minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring met aansturen van professionals.

Eisen
- Kandidaat heeft minimaal een afgeronde en erkende HBO opleiding in richting van bedrijfskunde of vergelijkbaar.
- Kandidaat heeft minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring in het veiligheids- en justitiedomein.
- Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen de bedrijfsvoering van het veiligheids- en justitiedomein.
- Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring opgedaan op het gebied van omgaan met de complexe politiek-bestuurlijke omgeving van grote organisaties (> 1000 medewerkers).

Gunningscriteria
- Kandidaat heeft minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring in het veiligheids- en justitiedomein.
- Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen de bedrijfsvoering van het veiligheids- en justitiedomein.
- Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring opgedaan op het gebied van omgaan met de complexe politiek-bestuurlijke omgeving van grote organisaties (> 1000 medewerkers).
- Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met bedrijfsvoering vraagstukken (zoals complexe HRM vraagstukken).
- Kandidaat heeft minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring met aansturen van professionals.
- Kandidaat heeft een erkende en afgeronde WO opleiding in de richting van bedrijfskunde of vergelijkbaar.

Competenties
- Visie - Vormt zich een beeld van de toekomstige ontwikkelingen. Concentreert zich op de hoofdlijnen en formuleert de langere termijn doelstellingen en de strategischeplanning om in te spelen op de ontwikkelingen.
- Samenwerken - Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
- Samenbindend leiderschap - Geeft richting en sturing aan een groep, onder meer door het stellen en het verbinden van mensen aan doelen en het tot stand brengen en handhaven van doeltreffende samenwerkingsverbanden.
- Politiek-bestuurlijke sensitiviteit - Anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiekbestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de politie.
- Gezag - Maakt een stevige en betrouwbare eerste indruk op anderen, handhaaft deze en handelt met impact.
- Overtuigingskracht - Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
- Besluitvaardigheid - Neemt eigenstandig beslissingen of spreekt zijn mening uit, ook wanneer zaken onzeker zijn of risico’s inhouden. Toont zich op zijn handelen aanspreekbaar.
- Zelfreflectie - Laat blijken eigen gedrag en standpunten kritisch te evalueren en open te staan voor evaluatie door anderen. Toont te leren van deze evaluaties door wijziging van eigen gedrag of de standpunten.

CV
Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat.
U voegt een cv van maximaal 7 pagina's A4 toe.

Screening
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de Externe het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden.

lees meer

Bedrijfsomschrijving DC Professionals is als bemiddelingsorganisatie actief binnen de sector overheid. DC Professionals richt zich in haar dienstverlening op medior en senior professionals. Zij bemiddelt voor project- en interim functies in de richting van uitvoering, advies en project- proces- en programmamanagement. Voor functies in het primaire proces én bedrijfsvoering. DC Professionals werkt voor gemeenten, provincies en rijksoverheid en daarnaast voor waterschappen en samenwerkings- en bestuursorganen.

DC Professionals is NEN4400-1 gecertificeerd en lid van de NBBU.

lees meer

Contactpersoon Cheyenne Locadia
Vacature opgeslagen in je favorieten!
Vacature verwijderd uit je favorieten!

Meer soortgelijke vacatures
Vacatures Tilburg
Vergelijkbare Vacatures in Tilburg