Vacature Senior programma manager Cloud transitie - Utrecht

Utrecht

Flexintens
 • Flexintens
 • Universitair of hoger
 • Medior/Senior niveau
 • Tijdelijk contract
 • 32 uur p/w
Vacature opgeslagen in je favorieten!
Vacature verwijderd uit je favorieten!
Beschrijving vacature

Dit is de opdracht

De groei van de stad leidt tot grote maatschappelijke uitdagingen voor wonen, werken, verplaatsen en verduurzamen. Om die uitdagingen het hoofd te bieden zijn de Opgaven van de Stad opgesteld. Goed ondersteunen van deze opgaven vraagt om een investering in het fundament van de Digitale Stad en radicaal verbeteren van de IT-dienstverlening. Zo kunnen we de kansen die digitalisering biedt, maximaal benutten bij de realisatie van de Opgaven van de Stad.

Met de inrichting van de informatievoorziening willen we bijdragen aan de volgende business drivers:

 • Business continuïteit tegen aanvaardbare kosten, stabiliteit en zekerheid.
 • Flexibel en sneller reageren op wensen en behoeften van burgers, ondernemers en de eigen organisatie.
 • ·    Aansluiten op landelijke trends en ontwikkelingen, zoals de Digitaliseringsagenda, Samen Organiseren en Common Ground.
 • Gebruikmaken van technologische innovaties, zoals continu aanpassen, 'Anything as a Service', kunstmatige intelligentie (AI) en datagedreven werken.

Om deze ambitieuze doelstellingen te realiseren is in 2020 het programma Cloudtransitie opgestart.Het programma bestaat uit 3 onderdelen; infrastructuur, applicaties en regie-organisatie.

 • Het betreft een meerjarig programma
 • Complexe materie die we in samenhang verder realiseren
 • Governance impact op de gehele organisatie qua techniek; doelstelling is een geruisloze implementatie
 • Per werkstroom is er een sponsor met daaronder specifieke werkpakketten

We zoeken een tijdelijke invulling gedurende 6 maanden. Overdracht naar interne projectmanager behoort tot de opdracht.

De oplossing die we voor ogen hebben is voor een deel cloud. We gaan drie omgevingen maken. We gaan de huidige omgeving, het datacenter dat we nu hebben in een datacenter van een leverancier zetten. Dit vanuit de gedachte dat we eigenlijk niet meer eigen rekencentra willen hebben. De andere stroom is dat we een gedeelte van de applicaties gaan oppakken en in bijvoorbeeld de Azure of AWS cloud gaan zetten. Daarmee staan ze wel helemaal in de cloud. De derde stroming is dat we applicatiesvan leveranciers gaan afnemen. Ook Common Ground is een beweging, die zal zich hoofdzakelijk in de cloud omgeving afspelen.

Samengevat: we gaan hardware van onszelf in een datacenter van de leverancier zetten. We gaan applicaties afnemen (SaaS) van de leverancier en we gaan applicaties opzetten die we in platformen zoals Azure en AWS gaan plaatsen. Daarnaast ontwikkelen we onszelf in een regierol over verschillende functies heen.

De senior projectmanager die we zoeken gaat de aansturing op zich nemen van de 3 werkstromen.

Plek in de organisatie

DomstadIT is de afdeling bij de gemeente Utrecht die in nauwe samenwerking met andere organisatieonderdelen ICT ontwikkelt, levert, installeert en beheert om te zorgen voor een stabiele en optimaal beschikbare ICT infrastructuur. Wij zijn klantgericht en gemotiveerd om de beste IT te leveren aan onze organisatie en daarmee bij te dragen aan de strategische opgaven in de stad voor gezond stedelijk leven.

Als senior programma manager cloud-transitie ga je rechtstreeks werken voor de concernmanager. Je stuurt deel-projectleiders aan en zorgt voor goede leveranciersafspraken. Je legt verantwoording af aan de stuurgroep over de stand van zaken in het project.

Binnen DomstadIT werken we agile in Scrum teams. Kenmerkend voor het werk is de combinatie tussen beheer en ontwikkeling. Enerzijds bieden we de business een constant niveau van dienstverlening. Anderzijds zijn innovatie en het meegaan met technologische ontwikkelingen essentieel om aan de veranderende wensen van de business te kunnen voldoen. Hier een weg in vinden, is onze dagelijkse uitdaging. 

Taken

 • Realisatie van eerstvolgende doelstellingen en mijlpalen per programmaonderdeel.
 • Na 6 maanden (of eerder gedurende looptijd) overdracht van taken en verantwoordelijkheden naar interne programma manager van Gemeente Utrecht.
 • Communicatie over voortgang en inhoudelijke ontwikkelingen met sr. Stakeholders en medewerkers gemeente Utrecht.
 • Verantwoording afleggen over inhoudelijke en procesmatige voortgang aan de stuurgroep voorzitter (CIO) en stuurgroep. Tevens voorbereiding stuurgroepstukken.
 • Inhoudelijke bewaking van opgeleverde producten (business cases en planningen) per werkstroom.
 • Uitvoering van programma binnen de huidige financiële kaders.
 • Inhoudelijke afstemming met afhankelijke projecten programma's zoals digitale stad, common ground, programma gegevensbescherming en werken 3.0.
 • Inhoudelijke sparringpartner / adviseur voor verschillende werkstromen infrastructuur, applicatieportfolio en vernieuwde regie-organisatie.

lees meer

Gestelde eisen

Eisen:

 1. WO werk- en denkniveau;
 2. 3-10 jaar ervaring met soortgelijke programma's met een sterk inhoudelijk karakter en grote organisatieverandering;
 3. Helicopterview van strategische IT-ontwikkelingen en toepasbaarheid hiervan voor gemeente Utrecht;
 4. Aantoonbare technische en functionele kennis van en ervaring met grootschalige cloud-transities naar hybride cloud-omgevingen;
 5. Aantoonbare kennis van de functionaliteit en toepassing moderne ICT-infrastructuur, applicaties;
 6. Aantoonbare kennis van applicatie Portfolio management en cloudmigraties van applicaties;
 7. Aantoonbare kennis en ervaring met enterprise architectuur, en met name common ground principes in combinatie met Enterprise architectuur;
 8. Aantoonbare kennis en praktijkervaring met Cloud-Leveranciersmanagement;
 9. Aantoonbare kennis van en praktijkervaring met projectmatig werken in een scrumomgeving;
 10. Kennis en werkervaring bij grote gemeentelijke (G4) en/of (semi)overheid organisaties in de afgelopen 5 jaar;
 11. Aantoonbare kennis van en ervaring met privacy & informatie beveiliging (AVG);
 12. Communicatief sterk;
 13. Pragmatische uitvoerder;
 14. Sparringpartner voor sr management op gebied van IT-strategische onderwerpen;
 15. Organisatietalent en het vermogen dingen voor elkaar te krijgen en doorbraken te creëren in impasses;
 16. Organisatiesensitief gecombineerd met stakeholdermanagement;
 17. Ervaring met werken binnen een regieorganisatie.

Wensen:

 1. Je hebt aantoonbare relevante kennis van gemeentelijke processen en regelgeving bij een grote gemeente of overheidsinstelling, en bij voorkeur kennis van de Utrechtse context;
 2. Je hebt aantoonbare inhoudelijke kennis en ervaring van impactvolle inhoudelijke en verander technische trajecten op het gebied van cloud;
 3. Je wat er speelt op het gebied van privacy en informatiebeveiliging;
 4. Je hebt aantoonbare ervaring op het gebied van leveranciers-management in een cloud-omgeving.


Arbeidsvoorwaarden
In overleg.

lees meer

Bedrijfsomschrijving Reageren op deze opdracht kan t/m 17-09-21 tot 12.00 uur.
Contactpersoon Mevr. Luuk Bindels
Vacature opgeslagen in je favorieten!
Vacature verwijderd uit je favorieten!