Stadsverwarming Purmerend

Contact, telefoonnummer, adres & vestigingen.

Stadsverwarming Purmerend
  • Stadsverwarming Purmerend
  • Purmerend, Noord-Holland
  • 51 - 250 medewerkers

Aardgasvrij, lokale duurzame energie, innovatie technieken, ... Er wordt momenteel volop over gesproken, en ze zijn allemaal van toepassing op Stadsverwarming Purmerend (SVP). De maatschappij is in beweging en SVP beweegt daar niet alleen in mee, maar bepaalt mede de koers.

Algemeen
SVP is een lokaal warmtebedrijf en levert warmte aan circa 27.000 klanten in Purmerend. Dat is 75% van het aantal woningen in de stad, het hoogste percentage van Nederland. In 2014 is de BioWarmteCentrale (BWC) in gebruik genomen, waar houtsnippers afkomstig van Staatsbosbeheer worden gebruikt om duurzame warmte op te wekken. De BWC is een state-of-the art installatie, waar met behulp van vier roosterketels (elk 11 MW) ca 70% van de geleverde warmte op een duurzame manier wordt opgewekt. Door het gebruik van gasgestookte hulpwarmtecentrales wordt de resterende warmte geproduceerd.
Daarbij is SVP een ketengentegreerd warmtebedrijf dat zich naast de opwek ook bezighoudt met de distributie en levering van warmte aan haar klanten in Purmerend.

Nieuwe duurzame warmteproductie-installatie
Als gevolg van enerzijds de sterke groei van het aantal nieuwe warmteklanten en anderzijds door de wens om het aandeel aardgas in de opwek van warmte te verkleinen (vergroenen van de piek), wordt een nieuwe duurzame warmteopwekinstallatie ontwikkeld. Daarbij wordt gekeken naar biomassa, geothermie, warmte-koudeopslag, warmtepompen etc. Daarmee blijft SVP continu in beweging, en draait volop mee in de energietransitie.

Bedrijfscultuur
De bedrijfscultuur kan het beste omschreven worden als hands-on, nuchter, professioneel en mensgericht. SVP heeft duurzaamheid en innovatie hoog in het vaandel staan. SVP staat voor persoonlijk leiderschap, passievol samenwerken en waarmaken.Contact

Stadsverwarming Purmerend https://cdn.werkzoeken.nl/logo_groot/89678f2677a9e818828406b88ac301e6d18825df63c97747.jpg
1442LE Purmerend Noord-Holland NL

0900 9807