Michiel van der Avoird
Head of Content & arbeidsmarktspecialist @ Werkzoeken.nl

Delen

Culturele Diversiteit op de Werkvloer: belang & voordelen

door Michiel van der Avoird
1.497x bekeken
Dit blog is samengesteld door Werkzoeken.nl, al 10 jaar het #1 platform voor het werven van personeel in Nederland.

Culturele diversiteit op de werkvloer: wat houdt dat eigenlijk in? Hoe breng je verschillende culturen samen in een professionele context?

Ontdek welke voordelen een sterk inclusiebeleid oplevert en hoe je jouw aanpak zichtbaar kunt maken voor werkzoekenden, werknemers en klanten.

Wat is culturele diversiteit?

Van culturele diversiteit op de werkplek is sprake, wanneer een bedrijf open staat voor het in dienst nemen van werknemers met uiteenlopende achtergronden; ongeacht ras, etnische achtergrond, seksuele geaardheid, godsdienst, culturele achtergrond en leeftijd.

Hoe draagt culturele diversiteit bij aan bedrijfssucces?

Een inclusieve werkomgeving is niet alleen goed voor het imago van een onderneming zelf, het brengt ook reële voordelen met zich mee.

1. Tevreden medewerkers, hogere productiviteit, sterkere relaties
Diversiteit en inclusie heeft een positief effect op de tevredenheid, de productiviteit en het moreel van werknemers. Het geeft hen bovendien het gevoel dat zij ‘erbij horen'.
De tekst gaat verder na dit blok
Kom via ons platform in contact met 133.299 beschikbare kandidaten

Bekijk alle kandidaten
2. Beter samenwerken en presteren
Een gezonde mix van verschillende achtergronden, competenties, culturele indrukken, denkwijzen en ervaringen bevordert de motivatie en de prestaties van het personeel. Werknemers bereiken alleen hun volledige potentieel als zij zich volledig kunnen uiten.

3. Meer innovatiekracht en concurrentievermogen
Bedrijven hebben nieuwe ideeën en concepten nodig om concurrerend te kunnen blijven. Een gevarieerd personeelsbestand ontwikkelt innovatieve oplossingen en stimuleert onderzoek en ontwikkeling. Werknemers die meerdere talen spreken en inzicht hebben in de culturele normen van internationale markten, hebben de potentie om significant bij te dragen aan de groei van een bedrijf.

4. Meer winst
Diverse organisaties zijn vaker winstgevend dan gemiddeld. Ter voorbeeld: ondernemingen met meer dan 30 procent vrouwelijke leidinggevenden doen het vaak beter dan bedrijven waarbij dit percentage tussen 10 en 30 procent ligt. Bron: Diversity Wins - How Inclusion Matters (McKinsey, 2020).

5. Goede reputatie, beter werven
Ondernemingen die een duidelijk diversiteitsbeleid hebben (en dat ook in de praktijk brengen) profiteren van betrokken, productieve werknemers en een goede reputatie. Werkzoekenden zijn zich op hun beurt bewust van het belang van een divers personeelsbestand en willen deel uitmaken van een organisatie die hun anders-zijn waardeert.

Hoe bevorder je diversiteit en inclusie op de werkvloer?

a) Inclusief leidinggeven
In het eerder genoemde onderzoek ‘Diversity Wins: How Inclusion Matters' (2020) concludeert McKinsey & Company, dat bedrijven zich dienen te richten op het bevorderen van diversiteit in met name bestuursfuncties. Een manager moet de kwaliteiten van cultureel divers personeel op waarde weten te schatten.

b) Diversiteitsbeleid
Werkgevers zouden hun zienswijze ten aanzien van culturele sensitiviteit in hun personeelshandboek moeten opnemen. Essentiële beleidsonderdelen:
  • Een gedragscode ten aanzien van arbeidsdiscriminatie.
  • Een visie en beleid inzake gelijke vergoedingen en secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk aan gelijk ouderschapsverlof voor mannen en vrouwen, maar ook aan relevante vakantiedagen voor iedere religieuze en culturele achtergrond.
  • Een verantwoordingsplicht: met behulp van enquêtes kunnen organisaties nagaan of er vooruitgang wordt geboekt en een plan maken om erop toe te zien dat het beleid wordt gehandhaafd.

Andere initiatieven die je als werkgever in de praktijk kunt brengen:

c) Multidisciplinair werken
Breng werknemers van verschillende achtergronden (en afdelingen) samen, door meerdere disciplines binnen één project samen te brengen.

d) Kleinere taalbarrières
Maak het werknemers makkelijk om met elkaar te communiceren. Bied taalcursussen aan, maak Engels de voertaal en zie erop toe dat systemen en software in meerdere talen beschikbaar zijn.

e) Referral recruitment
Stimuleer werknemers om zelf geschikte kandidaten aan te dragen voor openstaande posities. Dit maakt het makkelijker om kandidaten met verschillende achtergronden te vinden.

f) Toegankelijke werkplekken
Zorg voor werkstations die door iedere mogelijke werknemer gebruikt kunnen worden. Tref speciale voorzieningen voor mensen met een beperking en maak iedere werkplek rolstoelvriendelijk.

g) Diversiteit in vacatures
Laat in personeelsadvertenties blijken dat jouw bedrijf diversiteit op de werkvloer een warm hart toedraagt. Let, net als werkzoekenden, op de details.

Kom via ons platform in contact met 133.299 beschikbare kandidaten

Bekijk alle kandidaten
Zoetermeer 1 uur geleden aangemeld
Amsterdam 6 uur geleden aangemeld
Amsterdam 7 uur geleden aangemeld
Sittard 7 uur geleden aangemeld
Zevenaar 8 uur geleden aangemeld
Vlaardingen 8 uur geleden aangemeld
Almere 12 uur geleden aangemeld
Zwolle Gisteren aangemeld
Hengelo (OV) Gisteren aangemeld
Hoek van Holland 5 dagen geleden aangemeld