Michiel van der Avoird
Head of Content & arbeidsmarktspecialist @ Werkzoeken.nl

Delen

DISC Test | Jouw persoonlijkheid in kleur (uitleg)

door Michiel van der Avoird
2.655x bekeken
Dit blog is samengesteld door Werkzoeken.nl, al 10 jaar het #1 platform voor het werven van personeel in Nederland.

De DISC-test is een evaluatie die het gedrag en de emoties van mensen meet aan de hand van vier persoonlijkheidsdimensies.

De methodologie, gebaseerd op het werk van de psycholoog William Moulton Marston, brengt menselijke gedragsstijlen in kaart.

Wat meet het DISC model?

Deze psychologische test helpt vooral om de verscheidenheid van voorkeuren in kaart te brengen en te stimuleren. Enerzijds meet de test ons natuurlijke gedrag, hoe we de dingen op een aangeboren manier doen. Anderzijds brengt het in beeld hoe we reageren op wat er in onze omgeving gebeurt en hoe we ons daarop aanpassen. In de breedste zin des woords meet het model vier aspecten van een persoonlijkheid: dominantie (D), invloed (I), stabiliteit (S) en consciëntieusheid (C).

Wat levert een DISC profiel op?

Voordelen
  • DISC biedt een gedeelde taal die teamsleden helpt elkaar te begrijpen en efficiënter samen te werken.
  • De principes van deze analyse ondersteunen het leiderschap en (personeels)management.
  • Het assessment komt van pas bij het werven, selecteren en in dienst nemen van passende kandidaten.
  • Tijdens het proces van onboarding wordt het contact met aspirant werknemers persoonlijker, empathischer en efficiënter.

DISC kan meer inzicht geven in zowel je eigen gedrag als dat van teamleden. Duidelijk moet worden wat jou (of anderen) motiveert, hoe je je bij voorkeur opstelt in werksituaties en hoe je het beste kunt omgaan met (nieuwe) werknemers en collega's.
De tekst gaat verder na dit blok
1.000+ Bedrijven zoeken via ons platform naar kandidaten als jij.

Bekijk alle vacatures

Hoe werkt de DISC kleurentest?

Typisch voor een DISC analyse is het gebruik van de kleuren rood, geel, groen en blauw. Via vragenlijsten of oefeningen (kijk bijv. op 123test.nl) kom je in meerdere of mindere mate uit bij een voorkeursstijl. De kleuren en voorkeurstypes worden in een cirkel (schijf) samengebracht, met een verticale as en een horizontale as als scheiding van de kleuren. De verticale as staat voor de verhouding tussen assertief en gereserveerd. De horizontale as staat voor de verhouding tussen taakgerichtheid en mensgerichtheid.

Ter voorbeeld:
  • De rode kleur betreft mensen met een voorkeur voor een assertieve en taakgerichte benadering.
  • De groene kleur heeft betrekking op personen met een mensgerichte en introverte voorkeursstijl.

Uiteraard is geen mens puur ‘rood', ‘geel', ‘groen' of ‘blauw', soms ligt een score voor de vier types dicht bij elkaar. Er bestaan bijvoorbeeld topmanagers die zowel hoog scoren op de ‘D' van dominant en daadkracht, als op de ‘S' van stabiel en sociaal.

Waarvoor staat DISC?

Dominant
De D in het DISC-model staat voor ‘dominantie', ‘daadkracht', ‘direct' en ook wel ‘doelgericht'. Mensen met een voorkeur voor deze gedragsstijl willen resultaten zien en gaan, zoals dat heet, voor ‘de kern van de zaak'. Ze zijn goed in het stellen van doelen en uitdagingen en bepalen graag zelf de gang van zaken.

Invloedrijk
De I staat voor woorden zoals ‘invloedrijk', ‘interactief' en ‘inspirerend'. Deze stijl vind je terug bij personen die anderen met humor en enthousiasme op sleeptouw nemen. Erkenning en plezier is voor hen belangrijker dan resultaat. Het zijn echte netwerkers die zorgen voor sfeer en ambiance.

Stabiel
De S in het DISC-assessment staat voor ‘stabiel', ‘sociaal' en ‘supporterend' (ondersteunend), kenmerken van personen die vriendschappelijk en gemoedelijk met elkaar omgaan en zorg voor elkaar dragen. De gedragsstijl typeert mensen die het liefst in teamverband werken en veranderingen graag op een rustige manier verwerken. Samenwerking is belangrijker dan de eigen inbreng.

Consciëntieus
De C in het model staat dan weer voor adjectieven zoals ‘consciëntieus', ‘correct' en ‘calculerend' (analytisch). Dit zijn kenmerken van personen die situaties analyseren en te werk gaan op basis van feiten en cijfers. ‘Juist is juist' is een motto van mensen met een voorkeur voor deze gedragsstijl.

1.000+ Bedrijven zoeken via ons platform naar kandidaten als jij.

Bekijk alle vacatures