Michiel van der Avoird
Head of Content & arbeidsmarktspecialist @ Werkzoeken.nl

Delen

15 Leiderschapsstijlen: wat voor soort leider ben jij?

door Michiel van der Avoird
2.685x bekeken
Dit blog is samengesteld door Werkzoeken.nl, al 10 jaar het #1 platform voor het werven van personeel in Nederland.

Wat typeert jouw manier van leidinggeven? We benoemen 15 van de meest voorkomende leiderschapsstijlen.

Leiderschap kan worden gedefinieerd als het vermogen om verschillende individuen te motiveren om een specifiek gemeenschappelijk en gedeeld doel te bereiken. Leiderschapsstijlen zijn classificaties van hoe een persoon zich gedraagt bij het leiden van een groep.

Een effectieve leidinggevende:
  • herkent zijn of haar eigen leiderschapsstijl en brengt deze op een verstandige manier in de praktijk;
  • communiceert open en direct met teamleden om interpersoonlijke relaties te ontwikkelen op basis van wederzijds vertrouwen en respect;
  • weet zijn/haar visie te ‘verkopen' en werknemers te motiveren;
  • begeleidt het team naar succes en biedt steun of aanmoediging wanneer dat nodig is;
  • anticipeert op gebeurtenissen om mogelijke toekomstige veranderingen te kunnen managen;
  • gaat effectief met conflicten om;
  • neemt beslissingen en brengt deze goed over aan teamleden.

Welke leiderschapsstijlen passen bij jou?

1. Aanmoedigend of coachend leiderschap
Aanmoedigende managers benadrukken niet wat er beter moet, maar prijzen juist wat een team bereikt heeft. Ze ondersteunen het team om op dit succes voort te bouwen.

2. Androgyn leiderschap
De term androgynie verwijst in deze context naar de combinatie van ‘mannelijk' en ‘vrouwelijk' gedrag, noodzakelijk voor effectief leiderschap.
De tekst gaat verder na dit blok
Kom via ons platform in contact met 132.157 beschikbare kandidaten

Bekijk alle kandidaten

3. Autocratisch leiderschap
Bij autocratie ligt de macht bij één persoon. Een leidinggevende met deze stijl kun je daarom typeren als een ‘alleenheerser'. In sommige bedrijven werkt dit erg goed. In veel organisaties is deze stijl minder succesvol.

4. Autoritair leiderschap
Een autoritaire manager neemt alle beslissingen alleen. De taken die uit deze besluiten voortkomen, worden binnen het team gedelegeerd. Tegenspraak wordt niet geaccepteerd en inspraak is zeer minimaal.

5. Democratisch of participerend leiderschap
Een CEO met deze stijl neemt beslissingen op basis van de input en feedback van zijn/haar team. Werknemers worden continu gestimuleerd om met nieuwe ideeën te komen en onderling in discussie te gaan. Dit om het team nog beter te laten functioneren en een gezonde mate van medewerkersbetrokkenheid te waarborgen.

6. Directief leiderschap
Bij directief leiderschap ben je minder bezig met personen en meer met taken en resultaten. Je houdt je oog niet op de persoon, maar op de bal. Zeker in stressvolle situaties werkt deze stijl van leidinggeven erg goed.

7. Dyadisch leiderschap
Het uitgangspunt van dyadisch leiderschap is dat medewerkers hun persoonlijke doelen bereiken door bepaalde relaties aan te gaan. En het bereiken van persoonlijke doelen draagt weer bij aan het realiseren van de doelstellingen binnen het team.

8. Inclusief leiderschap
Dit type leider zorgt dat alle teamleden:
  • rechtvaardig worden behandeld
  • een gevoel van saamhorigheid en betrokkenheid hebben;
  • de middelen en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om hun volledige potentieel te bereiken.

9. Laissez faire of delegatief leiderschap
Een leidinggevende met een laissez-faire stijl biedt zijn of haar team veel vrijheid en ruimte. Groepsleden mogen zelf beslissingen nemen. Deze hands off managementstijl kan als onverschillig of niet betrokken worden ervaren. Uit onderzoek (Anbazhagan, 2014) blijkt dat deze stijl over het algemeen leidt tot de laagste productiviteit onder teamleden.

10. Persoonlijk leiderschap
Een manager met deze stijl stimuleert zichzelf én zijn team om optimaal te presteren en samen te werken.
Termen als samenwerken, eerlijkheid en verantwoordelijkheid zijn hierbij erg belangrijk.

11. Remote leiderschap
Remote leidinggeven is gebaseerd op vertrouwen. Medewerkers werken grotendeels autonoom en leidinggevenden ondersteunen vanuit een faciliterende en coachende rol. Door de corona pandemie is deze managementstijl actueler dan ooit en moeten werknemers noodgedwongen thuiswerken.

12. Situationeel leiderschap
Situationele theorieën over leiderschap benadrukken de significante invloed van de omgeving en de situatie op het leiderschap. Hersey en Blanchard's leiderschapsstijlen, voor het eerst gepubliceerd in 1969, behoren tot bekendste van deze leiderschapstheorieën.

13. Transactioneel leiderschap
Transactioneel leiderschap is een vrij traditionele vorm van leidinggeven. Bij deze vorm van leiderschap werk je vanuit een zakelijke overeenkomst. Er is sprake van een uitwisseling van geld (van de werkgever) voor tijd (van de werknemer).

14. Transformatief leiderschap
Transformatief leiderschap is het vermogen van managers om hun voorbeeldfunctie overtuigend uit te voeren en daarmee vertrouwen, respect, waardering en loyaliteit te verwerven. Medewerkers zijn intrinsiek gemotiveerd en geïnspireerd om hun gedrag en bereidheid om te leren en presteren te veranderen (transformeren).

15. Volhardend leiderschap
Volhardende managers worden continu verantwoordelijk gehouden voor afspraken, processen en doelen binnen het team. Consistentie en transparantie spelen hier een grote rol.

Kom via ons platform in contact met 132.157 beschikbare kandidaten

Bekijk alle kandidaten
Heemstede 20 minuten geleden aangemeld
Beekbergen 27 minuten geleden aangemeld
Den Haag 1 uur geleden aangemeld
Almere 1 uur geleden aangemeld
Rotterdam 1 uur geleden aangemeld
Roermond 3 uur geleden aangemeld
Hengelo (OV) 4 uur geleden aangemeld
Vlijmen 4 uur geleden aangemeld
Baflo 4 uur geleden aangemeld
Rotterdam 4 uur geleden aangemeld