Michiel van der Avoird
Redacteur & arbeidsmarktspecialist @ Werkzoeken.nl

Delen

Hoe werkt Detachering?

door Michiel van der Avoird
5.074x bekeken
Dit blog is samengesteld door Werkzoeken.nl, al 10 jaar het #1 platform voor het werven van personeel in Nederland.

Een detachering is een kans voor een werknemer om tijdelijk voor een andere organisatie (extern), of binnen een ander team te werken (intern).

Het detacheren van personeel is steeds gebruikelijker. Een professional heeft hierbij een arbeidsovereenkomst met een detacheringsbureau. Wat houdt dit type dienstverband precies in en wat zijn de voor- en nadelen? Wij leggen het je uit.

Wat is een detacheringsovereenkomst?

Ga je detacheren, dan leg je alle voorwaarden, rechten en afspraken vast in een detacheringscontract. Deze overeenkomst wordt door drie partijen ondertekend: de werknemer, de inlener (opdrachtgever) en de uitlener (de detacheerder of het uitzendbureau). De werknemer is meestal volledig in dienst van de uitlener.

In een dergelijk contract staat alle belangrijke informatie die je nodig hebt:

 • Hoe lang wordt de werknemer ingehuurd?
 • Waar wordt de werknemer ingeschakeld?
 • Welk loon staat daar tegenover?
 • Gelden er secundaire arbeidsvoorwaarden?

De tekst gaat verder na dit blok
7.000+ Bedrijven zoeken via ons platform naar kandidaten als jij.

Bekijk alle vacatures

Wanneer kies je voor detacheren?

Ziekte of zwangerschap
Ligt een werknemer tijdelijk uit de running door ziekte of zwangerschap? Dan is het mogelijk om dit gat op te vullen door een tijdelijke werknemer in te huren. Detacheren ligt in dat geval voor de hand, omdat het altijd van tijdelijke aard is.

Extra capaciteit
Zit je bedrijf onverwachts in een drukke piek of is er ieder jaar een periode waarin je personeel tekort komt? Dan vang je deze drukte het beste op door tijdelijk meer personeel in te schakelen via een detacheerder. Zo verhoog je de capaciteit en verminder je de werkdruk.

Een project
Sommige projecten vragen om personeel met erg specifieke kennis of vaardigheden, denk bijvoorbeeld aan het beroep van engineer. Heb je deze medewerkers niet in dienst? Dan huur je ze gewoon op projectbasis in.

Re-integratie
Werknemers die lang ziek zijn geweest, moeten uiteindelijk weer re-integreren. Lukt dit niet binnen het ‘oude' bedrijf? Dan is het mogelijk om de werknemer te detacheren zodat hij een re-integratietraject bij een andere werkgever kan aangaan.

Wat zijn de voordelen van detachering?

Voordelen opdrachtgever

 • Je hebt de mogelijkheid om tijdelijke contracten aan te gaan.
 • Altijd geschikt personeel op de juiste plek; stoppen met werken mag een gedetacheerde niet zomaar.
 • De werkgeversrisico's bij ontslag (ontslagvergoeding) en ziekte (doorbetalen van het salaris) liggen bij de detacheerder. *
 • Je hoeft geen ontslagprocedure op te starten. Het contract moet wel een begin- en einddatum hebben, of op z'n minst de voorwaarden beschrijven waaronder een dienstverband afloopt.


* Je betaalt een vergoeding aan het detacheringsbedrijf voor het feit dat of jouw organisatie geen risico loopt.

Voordelen werknemer

 • Een detacheringsovereenkomst voor bepaalde tijd (aantal maanden tot een jaar) of zelfs onbepaalde tijd geeft zekerheid.
 • Kansen om nieuwe vaardigheden en ervaringen op te doen.
 • Loopbaanontwikkeling en begeleiding door de consultant van het detacheringsbureau.
 • Een nieuwe werkomgeving.
 • Meer en betere kansen op een baan dankzij de arbeidsrelaties en het uitgebreide netwerk van de detacheerder.

Wat zijn de nadelen van detachering?

Persoonlijke verandering
Een detachering kan het dagelijkse leven van een werknemer ingrijpend veranderen. In hoeverre dit een nadeel is, hangt af van zijn persoonlijkheid. Van langere reistijden wordt niemand vrolijk, maar verhuizen of zelfs emigreren? De een ziet er niets in, de ander raakt er juist opgewonden van.

Onzekerheid over de rol
Een slecht gedefinieerde functieomschrijving kan leiden tot scheve verwachtingen ten aanzien van de professionele ontwikkeling van de medewerker.

Inpassing bij terugkomst
Bij een terugkeergarantie is een werknemer na een detacheringstraject verzekerd van een baan bij zijn ‘oude' werkgever. Het kan echter zo zijn dat er geen passende functie beschikbaar is. Door regelmatig contact met de HR-afdeling kan zo'n situatie worden voorkomen.

Kosten
Detacheren is duurder dan werknemers in dienst nemen. Kandidaten zijn vaak hoogopgeleid, de kosten voor bijscholing kunnen oplopen.

7.000+ Bedrijven zoeken via ons platform naar kandidaten als jij.

Bekijk alle vacatures