Analytisch Vermogen: betekenis, belang & voorbeelden

Analytisch Vermogen: betekenis, belang & voorbeelden

Wat is analytisch vermogen precies? Waarom hechten werkgevers er zo'n groot belang aan? Hoe vermeld je het in je cv en sollicitatiebrief?

In dit artikel lees je welke vaardigheden onder deze noemer vallen, wat de voordelen ervan zijn en hoe je deze eigenschappen kunt laten opvallen in je cv en sollicitatiebrief, of tijdens een sollicitatiegesprek.

Wat is analytisch vermogen?

Analytisch denken is het vermogen om informatie te verzamelen en analyseren, met als doel om complexe situaties te begrijpen en problemen op te lossen. Je gebruikt deze kwaliteiten om weloverwogen beslissingen te nemen, zowel privé als op het werk.

Hoe gaat een analytisch denkproces z'n werk?

 • Een systematisch denkproces begint met het verzamelen van informatie.
 • Het totaal van gegevens deel je op in kleinere delen.
 • Deze delen bestudeer je om trends en patronen te ontdekken. Je kunt ook een oorzaak-gevolg analyse maken.
 • Op basis van je bevindingen formuleer je theorieën over het probleem.
 • Tenslotte test en evalueer je deze theorieën.

Waarom hechten werkgevers waarde aan analytisch denkvermogen?

Analytisch denkvermogen is zeer gewild in vrijwel elke industrie. Werknemers die over dit soort persoonlijke eigenschappen beschikken, zijn in staat om effectief gegevens te verzamelen, doorgronden en analyseren. Uiteindelijk bieden zij ondersteuning bij het nemen van datagestuurde beslissingen, die de productiviteit en algemene prestaties van een organisatie bevorderen.

Meer voordelen in de professionele context:

 • Op basis van een logische evaluatie kun je een passende strategie ontwikkelen, die leidt tot groei en succes.
 • Een gedegen analyse geeft inzicht in de voordelen, kosten en risico's die verbonden zijn aan een beslissing.
 • Met een goede planning en voortschrijdend inzicht draait een bedrijf soepeler en kunnen werknemers hun taken effectiever uitvoeren.

Welke analytische vaardigheden zijn het meest waardevol voor werkgevers?

Er zijn verschillende eigenschappen en vaardigheden die onder deze noemer vallen. Welke kwaliteiten zijn het meest waardevol voor potentiële werkgevers? Een vijftal voorbeelden.

1. Communicatie
Een professional moet (data)analyses zowel mondeling (tijdens presentaties of vergaderingen), als schriftelijk (bijv. in rapportages) kunnen toelichten. Wat heb je aan sterke analytisch vaardigheden als je je bevindingen niet kunt delen met anderen? Communicatieve vaardigheden zijn onmisbaar.

Voorbeelden / toepassingsgebieden

 • Interpersoonlijke vaardigheden
 • Luisteren
 • Mondelinge communicatie
 • Processen stroomlijnen
 • Productiviteit van een team verbeteren
 • Rapporteren
 • Research doen
 • Samenwerken als een team
 • Schriftelijke communicatie

838cfbe8cab2021a87dbd04932d42abe42699f04a61736b9.jpg
2, Creativiteit
Creatieve geesten denken buiten gebaande paden, om effectieve oplossingen te vinden voor (complexe) problematiek. Ze hebben het vermogen om innovatieve ideeën te bedenken en ontwikkelen. Een hoge mate van creativiteit is eveneens noodzakelijk voor het herkennen van trends in data.

Voorbeelden / toepassingsgebieden

 • Boekhouden
 • Experimenteren
 • Herstructureren
 • Ideeën omzetten in actie en oplossingen.
 • Optimaliseren
 • Plannen
 • Problemen oplossen
 • Samenwerken
 • Strategisch plannen
 • Verbeeldingskracht
 • Voorspellend modelleren


3. Kritisch denken
Kritisch redeneervermogen is een gewilde skill in vrijwel elke industrie. Het verwijst naar de vaardigheid om informatie objectief te analyseren en onderbouwde oordelen te vellen.

Voorbeelden / toepassingsgebieden

 • Accountbeheer
 • Audits
 • Benchmarks
 • Bedrijfsanalyse
 • Besluitvorming
 • Big data
 • Business intelligence
 • Causale verbanden leggen
 • Deductief redeneren
 • Diagnosticeren
 • Interpreteren
 • IT vaardigheden
 • Kostenbesparingen identificeren
 • Logisch denken
 • Ontleden
 • Oordelen
 • Prioriteren
 • Probleemoplossende vaardigheden
 • Rangschikken
 • Redeneren
 • Rekenen
 • Risicobeoordeling
 • Vergelijken

9eed788321d9f4b68915cf61a6f3b8e6ed5eb9f908b56b91.jpg
4. Data-analyse
Wat je professie ook is, goed zijn in analyseren houdt in dat je in staat bent om big data te bestuderen en daarin trends te vinden. Dit gaat verder dan alleen het lezen en begrijpen van informatie.

Voorbeelden / toepassingsgebieden

 • Analyse van de belangrijkste onderdelen
 • Bedrijfsanalyse
 • Beleidsanalyse
 • Benchmarking
 • Beschrijvende statistieken
 • Bivariate analyse
 • Cohort analyse
 • Financieel economische analyse
 • Industrie-analyse
 • Kredietanalyse
 • Kosten-baten analyse
 • Kritisch denken
 • Log-lineaire analyse
 • Multivariate analyse
 • Prescriptieve analyse
 • Procesanalyse
 • Structured data analyse
 • Voorspellende analyse
 • Kwalitatieve analyse
 • Kwantitatieve analyse
 • Rendement op investering (ROI)
 • Retorische analyse
 • Statistische analyse
 • SWOT-analyse
 • Technische analyse
 • Univariate analyse


5. Onderzoeken
Het uitvoeren van waardevol onderzoek is erg belangrijk bij het tot stand brengen van haalbare oplossingen.

Voorbeelden / toepassingsgebieden

 • Bronnen raadplegen
 • Datamining
 • Factchecken
 • Gegevens verzamelen, organiseren en prioriteren
 • Inventariseren
 • Nauwkeurigheid verifiëren
 • Resultaten presenteren.

9c7607c1cea4862ff8aa05cc269536dfbdd42d457982a3e9.png

Welke banen vereisen analytisch denkvermogen?

Voorbeelden

 • Analist
 • Business analist
 • Business developer
 • Consultant
 • Data analist
 • Projectmanager ontwikkeling
 • Servicedesk medewerker

Hoe laat je jouw analytisch vermogen opvallen?

Curriculum vitae
Vermeld enkele van deze vaardigheden in het onderdeel werkervaring op je cv.

Sollicitatiebrief
Noem één a twee van deze skills in je sollicitatiebrief, inclusief een specifiek praktijkvoorbeeld.

Sollicitatiegesprek
Wanneer heb je deze competenties in de praktijk gebracht? Zorg dat je een aantal praktijkvoorbeelden kunt aanhalen tijdens je afspraak.

Natuurlijk gelden voor elke rol weer andere vereisten. Lees de functieomschrijving zorgvuldig door en concentreer je op de vaardigheden die de potentiële werkgever heeft opgegeven.

Geschreven door
Michiel van der Avoird
Redacteur & arbeidsmarktspecialist @ Werkzoeken.nl
Meer leren?
Ga door met lezen

Hoe werkt Detachering?

Een detachering is een kans voor een werknemer om tijdelijk voor een a...
Michiel van der Avoird 1 sep 2020

Wat doet een Recruiter?

Het werven van de perfecte kandidaat voor een openstaande functie is geen eenvoudige opgave. Toch is dit precies wat een
Michiel van der Avoird 4 sep 2020

Personeel Gezocht! | Top 50 kansberoepen

Welke banen hebben de toekomst? Bij welke bedrijven wordt het hardst naar personeel gezocht? B...
Michiel van der Avoird 14 sep 2020

Wat doet een Loopbaancoach?

Een loopbaancoach is iemand die zowel studenten als professionals helpt om ca...
Michiel van der Avoird 6 sep 2020

Wat doet een HR-adviseur?

Een HR-consultant of HR-adviseur heeft een veelzijdig beroep. Ze houden zich bezig met alle zaken rondom personeel. Wat doen ze zoal?
Roeliene Bos 23 mrt 2024

Wat doet een HR-manager?

De HR-manager geeft leiding aan de HR-afdeling. Hij is dus de eindverantwoordelijke voor alle personeelszaken.
Roeliene Bos 23 mrt 2024
 
check