Inge Stakenborg
Redacteur @ Werkzoeken.nl

Delen

Wat is sv-loon? En waaruit bestaat het?

door Inge Stakenborg
72x bekeken
Dit blog is samengesteld door Werkzoeken.nl, al 10 jaar het #1 platform voor het werven van personeel in Nederland.

Sv-loon is de afkorting voor Sociale Verzekeringsloon. Je werkgever betaalt belastingen en sociale premies over dit loon. Hoe dit werkt, lees je hier.

Verschil sv-loon en brutoloon

Het brutoloon is je basisloon, namelijk het loon dat je standaard hoort te krijgen voor het werk dat je doet. Het sv-loon is je brutoloon plus alle met je werkgever afgesproken extra beloningen. Over het totaal dat in je sv-loon samenkomt, moet je werkgever belastingen en sociale premies betalen.

Waaruit bestaat het sv-loon?

Het sv-loon bestaat dus uit je brutoloon plus eventuele extra onderdelen van je loon. Met extra onderdelen bedoelen we bijvoorbeeld:

 • Een vakantietoeslag

 • Een ploegentoeslag

 • Een dertiende maand

 • Een eindejaarsuitkering

 • Een vergoeding voor overwerk

 • Uitbetaald individueel keuzebudget (ikb)

 • Belasting op privégebruik van een auto van de zaak (bijtelling)

Wat telt niet mee in het sv-loon?

De volgende onderdelen tellen niet mee in je sv-loon:

 • Een ontslagvergoeding

 • Pensioenpremie

 • Onkostenvergoedingen waarover geen belastingen en sociale premies zijn betaald

Voorbeeldberekening sv-loon

Het sv-loon berekenen is vrij eenvoudig. We gaan bij deze berekening er wel even vanuit dat je van je werkgever ook alle hier genoemde extra's krijgt.

 • Je maandloon = €2500 x 12 (maanden) = €30.000

 • Je vakantiegeld = 8% van €30.000 = €2400

 • Je dertiende maand = €2500

 • Je eindejaarsuitkering = €1800

 • Je uitbetaalde ikb = €600

 • Je bijtelling auto van de zaak = 22% van €35000 = €7700 (maar min je eigen bijdrage) = €7500

 • Je totale sv-loon ontstaat als je al deze bedragen bij elkaar optelt. Dit is €44800.

Waarom bestaat het sv-loon?

Het sv-loon bestaat om twee redenen:

 1. Het sv-loon bepaalt de hoogte van de sociale premies die werkgevers en werknemers moeten betalen.

 2. Het sv-loon wordt ook gebruikt om de hoogte van uitkeringen te berekenen. Zo leidt het UWV je bruto dagloon af van het sv-loon. Op dit dagloon wordt dan de hoogte van je uitkering gebaseerd. Afhankelijk van de situatie krijg je het volledige dagloon uitgekeerd of een percentage daarvan. Hierbij even kort door de bocht: hoe hoger je sv-loon, hoe hoger je uitkering.

Let op: het UWV hanteert voor iedereen een maximum dagloon. Voor 2023 is dit €264,57 bruto. Dit betekent dat je per dag nooit meer kunt krijgen dan dit bedrag. Overigens kan het maximum dagloon volgend jaar weer anders zijn.

Waar vind ik mijn sv-loon?

Het sv-loon staat op je loonstrook. Maar let op: sv-loon kan daarop een andere naam hebben. Je ziet dan bijvoorbeeld staan:

 • Swv-loon

 • Heffingsloon

 • Loon voor loonheffing

 • heff. PL loon (heffingsplichtig loon)

 • loon LH (belastbaar loon / loonheffingen)

 • loon loonbelasting

 • loon LB / PH (loonbelasting / premieheffing)

 • loon voor inhoudingen

 • loonheffingen TB (tabel)

 • loon werknemersverzekeringen

Weet je niet zeker hoe sv-loon wordt genoemd op je loonstrook? Vraag dit dan aan je werkgever. Als je bedrijf een HR-afdeling heeft, dan kun je daar zeker terecht met je vraag.

Wanneer kan mijn sv-loon wijzigen?

De hoogte van je sv-loon kan in twee situaties wijzigen:

 1. Je verandert van baan of je krijgt een promotie. Hierdoor krijg je misschien een ander loonbedrag en dan kan er sprake zijn van een hoger loon. Voor een lager loon moet je het in elk geval niet doen.

 2. De overheid herziet elk jaar het sv-loon. Hierdoor kan het sv-loon dus jaarlijks veranderen. Jij en je werkgever betalen dan meer of minder aan premies voor sociale verzekeringen.

7.000+ Bedrijven zoeken via ons platform naar kandidaten als jij.

Bekijk alle vacatures