Inge Stakenborg
Redacteur @ Werkzoeken.nl

Delen

Wat is een Vrijwilligersvergoeding?

door Inge Stakenborg
20x bekeken
Dit blog is samengesteld door Werkzoeken.nl, al 10 jaar het #1 platform voor het werven van personeel in Nederland.

De vrijwilligersvergoeding is een betaling voor het werk dat je als vrijwilliger doet. Maar het kan ook een betaling zijn van alleen je onkosten.

Waaruit bestaat een vrijwilligersvergoeding?

Een vrijwilligersvergoeding kan op twee manieren worden aangeboden:

  1. Het is een vaste vergoeding (per uur) voor je vrijwilligerswerk.

  2. Het is een onkostenvergoeding. Je krijgt dan, bijvoorbeeld, de reiskosten vergoed die je als vrijwilliger maakt. Het kan ook zijn dat je een vergoeding in natura krijgt.

Hoe wordt een vrijwilligersvergoeding vastgelegd?

Als je je aanmeldt voor vrijwilligerswerk, dan teken je meestal een vrijwilligersovereenkomst. Met deze overeenkomst leg je samen met de vrijwilligersorganisatie vast dat je als vrijwilliger gaat werken. Ook staan daarin afspraken over een eventuele vrijwilligersvergoeding.

In een vrijwilligersovereenkomst moet hoe dan ook duidelijk naar voren komen dat je niet in loondienst komt te werken. Blijft dit onduidelijk, dan kan dit (forse) fiscale gevolgen hebben, zowel voor jou als voor de organisatie waar je vrijwilligerswerk voor doet.

Wanneer krijg je een vrijwilligersvergoeding?

Vrijwilligersorganisaties bepalen zelf of hun vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding krijgen. Een wettelijk recht op deze vergoeding heb je dus niet. Wel kun je overleggen met de organisatie waar je vrijwilligerswerk voor doet of een vergoeding mogelijk is.

Hoe declareer ik kosten voor de vrijwilligersvergoeding?

Bewaar al je bonnen of kilometerspecificaties. Maak hiervan (digitale) kopieën voor jezelf en lever de originele versies in bij de vrijwilligersorganisatie waar je voor werkt.

Het kan zijn dat de organisatie specifieke regels heeft voor het declareren van, onder meer, reiskosten. Die regels staan meestal in een ‘declaratieregeling'. Heeft jouw vrijwilligersorganisatie een declaratieregeling? Volg dan de regels op die daarin staan.

Betaal je belasting over je vrijwilligersvergoeding?

Tot een bepaald bedrag (dit heet ook wel: maximale vrijwilligersvergoeding) betaal je geen belasting over je vrijwilligersvergoeding. Ga je over de maximale vrijwilligersvergoeding heen, dan moet je wel belasting betalen. Zowel jij als de vrijwilligersorganisatie waar je voor werkt moeten hiervan aangifte doen.

Bewaar sowieso alle bonnetjes of andere betalingsbewijzen, want het kan zijn dat de belastingdienst hiernaar vraagt als bewijs.

Wat is de maximale vrijwilligersvergoeding?

De belastingdienst bepaalt elk jaar opnieuw hoe hoog de maximale vrijwilligersvergoeding is. Hier zijn zelfs specifieke regels voor per situatie. We noemen hier daarom wat voorbeelden en gebruiken daarbij de maximale vergoedingen die voor 2023 zijn vastgesteld.

Eerste situatie

Je bent 21 jaar of ouder.

Je krijgt voor je inzet per uur een vergoeding.

  • Maximale vergoeding per uur: €5

  • Maximale vergoeding per maand: €190

  • Maximale vergoeding per jaar: €1900

Tweede situatie

Je bent jonger dan 21 jaar.

Je krijgt voor je inzet per uur een vergoeding.

  • Maximale vergoeding per uur: €2,75

  • Maximale vergoeding per maand: €190

  • Maximale vergoeding per jaar: €1900

Blijft je vrijwilligersvergoeding onder de bovengenoemde maximale bedragen? Je betaalt dan geen belasting. Het UWV kort je ook niet op een eventuele uitkering die je krijgt.

Komt je vrijwilligersvergoeding boven de bovengenoemde maximale bedragen uit? Je betaalt dan wel belasting. De belastingdienst kan dit namelijk als loon zien. Krijg je een uitkering? Het UWV mag je op deze uitkering korten als je meer ontvangt dan de maximale vergoeding. Ze brengen dan het hele bedrag in mindering, niet het verschil tussen de maximale vergoeding en wat je daarboven hebt gekregen!

Krijg je alleen een onkostenvergoeding? Als deze onkostenvergoeding even hoog is als de gemaakte kosten, dan betaal je hier geen belasting over. Maar je moet dit natuurlijk wel kunnen aantonen, met bonnen bijvoorbeeld.

Krijg je zowel een onkostenvergoeding als een vergoeding per gewerkt uur? Bij elkaar opgeteld is dat je totale vrijwilligersvergoeding. Als dit samen meer dan €190 per maand of €1900 per jaar is, dan betaal je belasting over het hele bedrag.

Krijg je een uitkering én krijg je meer dan de maximale vrijwilligersvergoeding? Het UV lijkt op dit vlak iets coulanter dan de belastingdienst. Zo wordt je uitkering wel gekort op je vrijwilligersvergoeding, maar niet op je reiskostenvergoeding. Belangrijk is wel dat je bewijs van je reiskosten hebt.

Hoe betaal je belasting over je vrijwilligersvergoeding?

Het kan zijn dat je belasting moet betalen over je vrijwilligersvergoeding. De vrijwilligersorganisatie waar je voor werkt, houdt de belasting dan al in op je vergoeding. Je moet er zelf nog wel aangifte van doen in je aangifte inkomstenbelasting.

Ik doe vrijwilligerswerk voor meerdere organisaties. Hoe zit het dan met de maximale vergoeding?

Let goed op: elke vrijwilligersorganisatie mag jou een vrijwilligersvergoeding geven. Maar als je al deze vergoedingen bij elkaar optelt, kun je boven de maximale vrijwilligersvergoeding uitkomen. De belastingdienst gaat namelijk uit van een totaalbedrag per maand of per jaar, ongeacht voor hoeveel organisaties je vrijwilligerswerk doet.

Ik heb een bijstandsuitkering. Hoe zit het dan met de maximale vergoeding?

Zolang je vrijwilligersvergoeding niet boven de maximale vergoeding (per uur, maand of jaar) komt, wijzigt er niets aan (de hoogte van) je uitkering. Maar let op: ben je onder de 27 jaar oud en ontvang je een bijstandsuitkering? Een algemene onkostenvergoeding kan namelijk betekenen dat je wél wordt gekort op je uitkering. Krijg je een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte onkosten? Je wordt dan niet gekort op je uitkering.

7.000+ Bedrijven zoeken via ons platform naar kandidaten als jij.

Bekijk alle vacatures