Inge Stakenborg
Redacteur @ Werkzoeken.nl

Delen

Wanneer krijg je een Transitievergoeding?

door Inge Stakenborg
57x bekeken
Dit blog is samengesteld door Werkzoeken.nl, al 10 jaar het #1 platform voor het werven van personeel in Nederland.

Je hebt recht op een transitievergoeding als je werkgever je ontslaat of als hij jouw contract niet verlengt.

Hoe is het recht op een transitievergoeding geregeld?

Sinds 1 januari 2020 heb je als werknemer recht op transitievergoeding als je werkgever besluit om je te ontslaan of om je contract niet te verlengen.

Hoeveel transitievergoeding krijg je?

De overheid berekent je transitievergoeding aan de hand van twee zaken:

 1. De hoogte van je maandsalaris

 2. Het aantal maanden of jaren dat je in dienst bent geweest

Het toegewezen bedrag verschilt dus vaak per werknemer.

Wat is de maximale transitievergoeding?

De maximale transitievergoeding bedraagt €89.000 (sinds 1 januari 2020). Verdien je jaarlijks meer dan dit bedrag? Je maximale vergoeding bedraagt dan één jaarsalaris.

Wanneer krijg je geen transitievergoeding?

In deze situaties krijg je geen transitievergoeding:

 • Je contract eindigt met wederzijds goedvinden. Je maakt dan met je werkgever een unieke afspraak of afspraken over een vergoeding.

 • Je weigert een gelijkwaardig of zelfs beter aanbod van je werkgever om je contract te verlengen.

 • Het ontslag is je eigen schuld. Anders gezegd: je hebt ernstig verwijtbaar gehandeld. Denk bijvoorbeeld aan diefstal of aan agressie tegen een andere werknemer.

 • Je bent nog geen achttien jaar en je hebt per week niet meer dan twaalf uur gewerkt.

 • Je hebt de AOW-leeftijd bereikt.

 • Je hebt de leeftijd bereikt waarop je recht hebt op pensioen.

 • Je leeftijd is bij het ontslag hoger dan de leeftijd waarop je recht hebt op AOW of pensioen.

 • Je bedrijf verkeert in zwaar financieel weer (denk aan faillissement, schuldsanering of uitstel van betaling).

 • In je cao is een wachtgeldregeling opgenomen. Die komt dan in de plaats van je transitievergoeding. Het bedrag kan ook afwijken van de wettelijke transitievergoeding.

 • Je hebt voor het einde van een tijdelijke arbeidsovereenkomst een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst gekregen (die binnen zes maanden na de oude overeenkomst ingaat).

Mijn ontslag is bepaald door het UWV of de rechter. Heb ik dan ook recht op een transitievergoeding?

Ja. In beide gevallen heb je dan ook recht op een transitievergoeding. Het kan zelfs zijn dat het UWV of de rechter bepaalt dat je recht hebt op meer geld naast je transitievergoeding. Je krijgt bijvoorbeeld een afkoopsom. Let wel: dit is zeer afhankelijk van de omstandigheden waaronder je ontslag valt. In de meeste gevallen krijgen werknemers alleen een transitievergoeding.

Ik neem zelf ontslag. Krijg ik dan ook een transitievergoeding?

Nee. Tenzij je ontslag hebt moeten nemen omdat je werkgever ernstig verwijtbaar gehandeld heeft. Dit kan betekenen dat je juridische stappen moet zetten.

Binnen welke termijn hoor ik een transitievergoeding te ontvangen?

Een transitievergoeding hoort binnen drie maanden na beëindiging van je dienstverband uitgekeerd te worden.

Ontvang je geen transitievergoeding van je werkgever binnen bovengenoemde termijn? Stuur hem of haar dan een brief – per mail én per aangetekende post – en verwijs hierin naar je recht op de transitievergoeding. Vermeld in de brief ook een duidelijke (nieuwe) betalingstermijn.

Ontvang je, ondanks je brief, nog geen transitievergoeding? Schakel dan juridische hulp in.

7.000+ Bedrijven zoeken via ons platform naar kandidaten als jij.

Bekijk alle vacatures