Inge Stakenborg
Redacteur @ Werkzoeken.nl

Delen

Wat is het Verschil tussen Bruto- en Nettoloon?

door Inge Stakenborg
39x bekeken
Dit blog is samengesteld door Werkzoeken.nl, al 10 jaar het #1 platform voor het werven van personeel in Nederland.

Je brutoloon is het totale bedrag van je loon. Je nettoloon is het bedrag dat je krijgt na aftrek van belastingen en sociale premies.

Wat is het brutoloon?

Het brutoloon is het totale bedrag van je loon. Dit loon spreek je af met je werkgever voor je in dienst komt. Het gaat hier om een ‘grof' bedrag, want je werkgever moet daarover nog loonbelasting en sociale premies betalen.

Wat is het nettoloon?

Het nettoloon is het bedrag dat je echt op je bankrekening ontvangt. Dit is namelijk het brutoloon met aftrek van de door je werkgever betaalde loonbelasting en premies voor werknemersverzekeringen.

Wat is dus het verschil tussen bruto- en nettoloon?

Je brutoloon is je loonbedrag inclusief de nog te betalen belastingen en premies. Je nettoloon is het bedrag dat je krijgt als de belastingen en de premies betaald zijn.

Wat gaat er van het brutoloon af?

 1. Loonbelasting
  Elke werknemer moet loonbelasting betalen. Hoe meer je verdient, hoe meer loonbelasting je betaalt. Je werkgever trekt deze belasting van je brutoloon af en betaalt die aan de Belastingdienst.
  Goed om te weten: op de loonbelasting kun je een loonheffingskorting krijgen van de Belastingdienst. Deze korting geldt maar voor één werkgever. Als je meerdere werkgevers hebt, mag je dus maar één werkgever opgeven om in aanmerking te komen voor de loonheffingskorting.
 2. Premies volksverzekeringen
  Volksverzekeringen zijn wettelijk verplichte sociale verzekeringen. Je inkomen bij bijzondere zorg, bij pensioen of als je partner komt te overlijden is dan verzekerd. Je werkgever trekt premies van je brutoloon af voor de volksverzekeringen. Er zijn drie verplichte premies:
  1. AOW (Algemene Ouderdomswet)
   Als je de AOW-leeftijd bereikt (ongeveer bij 66 of 67 jaar), heb je recht op een basispensioen van de overheid. Dit basispensioen heet AOW-uitkering. Je krijgt het via de SVB (Sociale Verzekeringsbank).
  2. Anw (Algemene nabestaandenwet)
   Overlijdt je partner en heb je kinderen tot 18 jaar oud? Of ben je arbeidsongeschikt geraakt en is je partner overleden? In deze gevallen heb je mogelijk recht op een nabestaandenuitkering via de Anw. Dit bepaalt de SVB (Sociale Verzekeringsbank) aan de hand van allerlei voorwaarden.
  3. Wlz (Wet langdurige zorg)
   Een Wlz-uitkering is bedoeld voor mensen die door een fysieke en/of mentale aandoening dagelijks intensieve zorg nodig hebben. Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) bepaalt aan de hand van allerlei criteria wie ervoor in aanmerking komt.
 3. Premies werknemersverzekeringen
  Werknemersverzekeringen zijn verzekeringen voor werknemers (mensen in loondienst). Deze verzekeringen zorgen voor je inkomen als je ziek, werkloos of arbeidsongeschikt raakt. Er zijn vier soorten werknemersverzekeringen waarvoor werkgevers soms premies inhouden, namelijk:
  1. WW (Werkloosheidsuitkering)
   Als je gedeeltelijk of helemaal werkloos raakt, kun je misschien een WW-uitkering krijgen. Het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) bepaalt of je aan de voorwaarden voldoet en keert de uitkering uit.
  2. WAO (Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering)
   Een WAO-uitkering is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor mensen die langdurig ziek zijn. Je hebt alleen nog recht op deze uitkering als je op 1 januari 2006 al een WAO-uitkering kreeg. Is dit niet het geval, dan val je mogelijk onder de WIA (zie volgende verzekering).
   WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)
   Je werkt in loondienst en je bent langer dan twee jaar ziek. Je komt dan mogelijk in aanmerking voor een WIA-uitkering. Het UWV bepaalt in samenspraak met een verzekeringsarts of je recht hebt op deze uitkering.
  3. ZW (Ziektewet)
   Je bent ziek, maar je hebt geen vaste baan. Je krijgt ook geen loon uit andere werkactiviteiten, bijvoorbeeld als invalkracht of oproepkracht. In deze situatie kun je in aanmerking komen voor een Ziektewet-uitkering. Het UWV bepaalt of je aan de voorwaarden voldoet.
 4. Pensioen
  Als je via je werkgever pensioen opbouwt, dan betaal je daar een premie voor. Je werkgever trekt deze premie van je brutoloon af. Soms betaalt de werkgever ook een deel van je pensioenpremie.

Sommige werkgevers bieden geen pensioenregeling aan. Je betaalt in dat geval ook geen premie voor het pensioen via je brutoloon. Wil je toch iets regelen voor je pensioen? Dan moet je zelf een pensioenaanbieder benaderen.

Hoe zoek ik mijn brutoloon op?

Het brutoloon staat vermeld in je cao, loonstrook of arbeidsovereenkomst. Wil je het brutoloon opzoeken in je loonstrook? Dit staat meestal bovenaan op het document. Het is mogelijk dat er op jouw loonstrook ‘contractloon' of ‘basisloon' staat. Dit zijn synoniemen voor ‘brutoloon'.

Hoe zoek ik mijn nettoloon op?

Het nettoloon is het eindbedrag op je loonstrook. Meestal staat dit bedrag onderaan het document. Tot slot: overleg altijd met je werkgever als er onduidelijkheden bestaan over je bruto- of nettoloon. Berekeningen moeten immers wel kloppen.

7.000+ Bedrijven zoeken via ons platform naar kandidaten als jij.

Bekijk alle vacatures