Wat is HR? Dit doet de HR-afdeling

Wat is HR? Dit doet de HR-afdeling

De HR-afdeling betaalt je salaris uit, zover komen de meesten nog wel. Maar HR is voor nog veel meer verantwoordelijk. Wat doet HR allemaal?

Heb je geen idee wat de HR-afdeling eigenlijk doet in het bedrijf waar je werkt? Je bent waarschijnlijk niet de enige. In het ene bedrijf zijn ze ook een stuk zichtbaarder dan het ander. Tijd om de taken van HR eens onder de loep te nemen. We leggen ook uit waarom een goeie HR-afdeling zo belangrijk is.

Wat is HR?

HR (Human Resources) bemoeit zich met alle zaken rondom personeel. De HR-afdeling is er om de werknemers te ondersteunen en ervoor te zorgen dat ze hun beroep zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Ze zijn bij de volledige loopbaancyclus van de medewerkers betrokken. Dat begint bij de werving- en selectie en eindigt bij de uitdiensttreding of ontslag.

Welke taken voert deze afdeling uit?

Je kunt de vraag beter andersom stellen: welke taken voert de HR-afdeling eigenlijk niet uit? Ze krijgen met iedere personeelsvraag te maken die je kunt bedenken. Welke taken ze precies uitvoeren, is afhankelijk van de omvang van het bedrijf. We maakten een overzicht van de belangrijkste HR-taken.

1. Werving en selectie

Hun taken beginnen bij de werving en selectie. Ze stellen vacatureteksten op, zorgen dat de vacatures op de juiste plekken komen te staan en voeren in sommige gevallen zelfs de eerste gesprekken. Ook de (secundaire) arbeidsvoorwaarden worden in overleg met HR bepaald. Meer weten? Lees dan onze artikelen over recruitment en werving en selectie.

2. Onboarding

Ligt je laptop al klaar als je arriveert voor je eerste werkdag? Dankjewel HR. Sta je al in het personeelssysteem? Wederom de verdienste van HR. Zij zorgen ervoor dat de onboarding zo vlekkeloos mogelijk verloopt, zodat je gelijk in warm bad terechtkomt.

3. Verlofverzoeken behandelen

Of het nu zorg-, zwangerschaps- of vakantieverlof is, de HR-afdeling gaat erover. Zij keuren de verlofverzoeken goed of of juist af. Sommige bedrijven hebben graag dat je al je verlofuren opneemt, zodat ze het niet hoeven uit te betalen. HR wordt dan ingezet om medewerkers te stimuleren dit te doen.

4. Zieke werknemers begeleiden

Van kortdurend tot langlopend ziekteverlof: als zieke medewerker krijg je met HR te maken. Ze houden alle ziekmeldingen bij. Wie zich te vaak ziekmeldt, mag waarschijnlijk op gesprek komen om uitleg te geven. En ben je langdurig ziek? Dan ken je waarschijnlijk alle HR-medewerkers bij naam. In samenspraak met de bedrijfsarts wordt (zo mogelijk) een reïntegratietraject gestart.

5. Salarisadministratie

Je salaris staat iedere maand op je rekening, maar daar is een hoop aan vooraf gegaan. De salarisadministratie is niet eenvoudig. Kijk maar eens op je loonstrook hoeveel berekeningen erop staan. Belastingen die betaald moeten worden, eventuele bonussen die toegevoegd moeten worden, declaraties regelen, HR doet het allemaal.

6. Regels handhaven

We stipten het al even aan bij punt 4: regels handhaven. Werknemers die zich buitensporig vaak ziekmelden of te laat komen, worden op het matje geroepen. Het is aan HR om gesprekken aan te gaan met medewerkers die de regels overtreden. Soms wordt er samen naar een oplossing gezocht. Als er geen verbetering plaatsvindt, regelt HR het ontslag.

Zij kunnen ook met ernstiger zaken te maken krijgen, zoals grensoverschrijdend gedrag. Sommige HR-afdelingen kennen een vertrouwenspersoon. Bij hen kun je melding maken van dergelijk gedrag.

7. Dossiers bijhouden

Het is voor ieder bedrijf met personeel wettelijk verplicht om een personeelsdossier aan te leggen. Daar is HR verantwoordelijk voor. Een aantal gegevens is verplicht om op te nemen in het dossier, zoals de NAW-gegevens, een kopie van het paspoort of id-bewijs en informatie over hoe de medewerker functioneert.

8. Groei en welzijn bevorderen

Het is aan HR om de werknemers zo gezond en gemotiveerd mogelijk te houden. Denk aan het regelen van trainingen, het maken van beleid om ziekteverzuim tegen te gaan, coachingsgesprekken faciliteren, meedenken bij mentale en fysieke gezondheidsproblemen, etcetera.

Voor al deze extraatjes moet HR natuurlijk wel de ruimte krijgen van de CEO, maar zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering.

Waarom is HR zo belangrijk?

Een betrokken HR-afdeling kan het verschil maken. Je voelt je gewaardeerd en gezien als je vrij krijgt omdat je huisdier is overleden. Of als je betaald zorgverlof krijgt omdat je wekelijks met je moeder naar het ziekenhuis moet. Voor een werkgever die naar je omziet, willen veel werknemers een stapje harder lopen. HR is de verbindende factor tussen de werknemer en de werkgever.

Het tegenovergestelde is ook waar. Een HR-afdeling die niets anders doet dan regels handhaven en salarissen (te laat) uitbetalen, wekt irritatie op. Waarom zou je een stapje extra zetten voor een bedrijf dat je niet waardeert?

Met andere woorden: een goede HR-afdeling houdt de medewerkers van het bedrijf tevreden en loyaal. Als je zo’n goede werkgever hebt, waarom zou je dan ergens anders gaan kijken?
Geschreven door
Roeliene Bos
Redacteur @ Werkzoeken.nl
Meer leren?
Ga door met lezen

Hoe werkt Detachering?

Een detachering is een kans voor een werknemer om tijdelijk voor een a...
Michiel van der Avoird 1 sep 2020

Wat doet een Recruiter?

Het werven van de perfecte kandidaat voor een openstaande functie is geen eenvoudige opgave. Toch is dit precies wat een
Michiel van der Avoird 4 sep 2020

Personeel Gezocht! | Top 50 kansberoepen

Welke banen hebben de toekomst? Bij welke bedrijven wordt het hardst naar personeel gezocht? B...
Michiel van der Avoird 14 sep 2020

Wat doet een Loopbaancoach?

Een loopbaancoach is iemand die zowel studenten als professionals helpt om ca...
Michiel van der Avoird 6 sep 2020

Wat doet een HR-adviseur?

Een HR-consultant of HR-adviseur heeft een veelzijdig beroep. Ze houden zich bezig met alle zaken rondom personeel. Wat doen ze zoal?
Roeliene Bos 23 mrt 2024

Wat doet een HR-manager?

De HR-manager geeft leiding aan de HR-afdeling. Hij is dus de eindverantwoordelijke voor alle personeelszaken.
Roeliene Bos 23 mrt 2024
 
check