Inge Stakenborg
Redacteur @ Werkzoeken.nl

Delen

Welke Secundaire Arbeidsvoorwaarden zijn er?

door Inge Stakenborg
35x bekeken
Dit blog is samengesteld door Werkzoeken.nl, al 10 jaar het #1 platform voor het werven van personeel in Nederland.

Secundaire voorwaarden horen bij jouw privéleven en werkende leven te passen. Maar welke zijn er om met je werkgever te bespreken? Bekijk de lijst.

Lijst met soorten secundaire voorwaarden

Persoonlijk

 • Kinderopvang op locatie - Als je werkt, heb je opvang voor je kind nodig. Misschien heeft jouw bedrijf kinderopvang geregeld binnen het gebouw waar je werkt.

 • Vergoeding kosten van kinderopvang - Je werkgever mag de kosten van (externe) kinderopvang vergoeden, maar het is geen verplichting. Houd er ook rekening mee dat je over deze kosten loonbelasting moet betalen.

 • Verhuiskostenvergoeding - Als je moet verhuizen voor je werk, dan mag je werkgever je een maximale verhuiskostenvergoeding geven van €7750. Belastingvrij.

Ontwikkeling

Je werkgever is verplicht om een opleiding of bijscholing te vergoeden als die noodzakelijk is voor de uitvoering van je werk. Je werkgever mag wel zelf bepalen of hij die cursussen zelf aanbiedt (interne opleiding) of uitbesteedt aan andere partijen (externe opleiding).

Gezondheid

 • Abonnement op de sportschool - Je werkgever mag je abonnement op de sportschool vergoeden, geheel of gedeeltelijk. In het laatste geval betaal je een eigen bijdrage.

 • Sportruimte in bedrijf - Misschien heeft je bedrijf een eigen sportruimte dan wel fitnessruimte. Dat is praktisch, want je kunt na je werk meteen gaan sporten zonder een extra reis te hoeven maken om een sportschool te bereiken.

 • Gratis fruit op het werk - Even een appeltje of een banaan tussendoor. Fruit bevordert je gezondheid, dus veel werkgevers bieden het graag aan. Bovendien is werkfruit voor 100% fiscaal aftrekbaar.

Vervoer

 • Ov-abonnement - Als je met het openbaar vervoer moet reizen om naar je werk te komen, mag je werkgever je €0,21 cent per kilometer onbelast vergoeden. In 2024 wordt dit €0,23 per gereisde kilometer.

 • Fiets van de zaak - Je mag een (elektrische) fiets aanvragen om van en naar je werk te reizen. Deze fiets mag je ook privé gebruiken. Let op: je betaalt altijd bijtelling over een fiets van de zaak, juist vanwege het privégebruik.

 • Auto van de zaak - Een auto van de zaak kun je gebruiken voor woon-werkverkeer, maar ook voor privédoeleinden en zakelijke reizen. Voor deze drie opties gelden weer net andere regels. Sowieso betaal je altijd bijtelling als je de auto van de zaak ook privé gebruikt. Ook moet je samen met je werkgever bepalen of het een koopauto of een leaseauto wordt.

Werkomgeving

 • Ergonomisch materiaal - Zit-sta-bureaus of ergonomische muizen en toetsenborden: dit soort materiaal verbetert je werkhouding en kan RSI voorkomen.

 • Thuiswerkplek - Je wilt (een deel van de week) thuiswerken. Als je werkgever hiermee instemt, moet hij er ook voor zorgen dat je een ergonomisch verantwoorde thuiswerkplek krijgt. Dat wil zeggen: je moet goede materialen in huis hebben om effectief, maar ook veilig en gezond te kunnen werken.

 • Thuiswerkvergoeding - Werk je thuis? Je maakt dan natuurlijk ook kosten. Denk aan kosten voor water, elektriciteit of zelfs wc-papier. Nu mag je werkgever je een thuiswerkvergoeding geven van maximaal €2,15 per dag. Dit bedrag kan echter per jaar wijzigen, dus bekijk per jaar opnieuw op hoeveel je recht hebt.

Maaltijden

 • Maaltijdvergoeding - Je hebt recht op een maaltijdvergoeding als je op een dag minstens 2 uur overwerkt én niet kunt eten op de plek waar je dit gewoonlijk wel doet. Je werkgever betaalt de kosten terug, maar zorg er wel voor dat je altijd een bon hebt om aan te tonen dat je hebt moeten betalen voor de maaltijd.

 • Betaalde maaltijden door werkgever - Sommige werkgevers verzorgen het eten en drinken binnen het bedrijf, bijvoorbeeld voor de lunch. Maak jij hier ook gebruik van? Je werkgever moet dan wel een vast bedrag (2023) van €3,55 op je loon bijtellen. Dit betekent dus dat je maaltijd belast is. Het kan ook zijn dat je de kosten voor je lunch deels of volledig aan je werkgever moet terugbetalen. Dit hangt af van de gemaakte afspraken.

Verlof

 • Extra verlofdagen - Misschien wil je meer verlofdagen gaan opnemen omdat je meer tijd wilt besteden aan je gezin. Misschien wil je juist zorgverlof of extra dagen om een lange reis te maken. In principe kun je, in goed overleg met je werkgever, verlofregelingen altijd uitbreiden met extra dagen.

 • Ouderschapsverlof - Krijg je een kind? Je hebt dan sowieso wettelijk recht op ouderschapsverlof. Dit houdt in dat je meer tijd krijgt om met je kind of met het hele gezin door te brengen. Of je deze periode doorbetaling ontvangt, hangt af van de afspraak die je met je werkgever hebt gemaakt.

 • Zorgverlof - Je kind, partner of ander familielid wordt ziek, mogelijk zelfs langdurig ziek. Als je de enige bent die voor de persoon kan zorgen, dan heb je mogelijk recht op zorgverlof. Een tweede voorwaarde is dat het om iemand moet gaan die op hetzelfde adres woont als jij.

 • Sabbatical - Een sabbatical betekent: je neemt een jaar verlof. Of in elk geval voor zeer lange tijd. Niet veel werkgevers zijn hier happig op, maar in principe is een verzoek tot een sabbatical altijd bespreekbaar. Overigens bestaat een wettelijk recht op een sabbatical niet, dus motiveer je redenen goed.

Arbeidstijd

 • Flexibele werkuren - Volgens de Wet flexibel werken mag je je werkgever altijd vragen om minder of juist meer uren te gaan werken. Je mag ook vragen om op andere tijden te werken.

 • Arbeidstijdverkorting (atv) - Je kunt met je werkgever afspreken om extra gewerkte uren (later of zelfs eerder) op te nemen als vrije tijd. Dit heet ook wel ‘arbeidstijdverkorting' of kortweg atv. Hierbij verandert er niets aan je loon, want tijd wordt beloond met tijd.

Bedrijfsmiddelen

 • Mobiel, tablet of laptop van de zaak - Om je werk (goed) uit te kunnen voeren, heb je misschien een mobiel, tablet of laptop van de zaak nodig. Je werkgever kan al deze materialen onbelast vergoeden, maar de kosten moeten dan wel binnen de grenzen van de vrije ruimte blijven (zie: Werkkostenregeling).

 • Bedrijfskleding/werkkleding (representatiekosten) - Je kunt op vier manieren aan werkkleding komen. Je werkgever leent die aan je uit en blijft eigenaar. Je werkgever betaalt de kleding en blijft eigenaar. Of je betaalt zelf voor de kleding, maar je krijgt het vergoed door je werkgever. Of je betaalt er zelf voor en blijft eigenaar.

Pensioen en verzekeringen

 • Pensioenplan - Via je werkgever kun je pensioen opbouwen. Je meldt je dan via de werkgever aan voor een pensioenplan of pensioenregeling. Let op: werkgevers zijn niet verplicht om pensioenregelingen aan te bieden, dus ga goed na hoe het bij jouw bedrijf is geregeld voor je je arbeidscontract tekent.

 • Collectieve ziektekostenverzekering - Via je werkgever kun je je misschien aansluiten bij een collectieve zorgverzekering (of: ziektekostenverzekering). Een voordeel van een collectieve zorgverzekering is dat je vaak korting kunt krijgen op de verzekeringspremie. Ook kun je aanmerking komen voor korting op andere producten en diensten van de zorgverzekeraar.

Extra inkomen

 • Dertiende maand - Een dertiende maand (ook wel ‘eindejaarsbonus') houdt in dat je een maand extra salaris krijgt. Werkgevers zijn niet verplicht om een dertiende maand uit te betalen, dus check voor alle zekerheid je arbeidscontract of je cao.

 • Bonus(sen) - Je kunt voor geleverde prestaties een bonus krijgen. Individueel of collectief. De voorwaarden hiervoor liggen bij je werkgever. Bedenk wel dat werkgevers niet verplicht zijn om bonussen te verstrekken.

 • Winstdeling - Onder een ‘winstdelingsregeling' kun je als werknemer een gedeelte van de winst krijgen die je bedrijf maakt. Dit is voor werknemers van zowel kleine als grote ondernemingen interessant. De hoogte van deze winst wisselt natuurlijk vaak wel per bedrijf.

 • Deelname aan een aandelenplan of optieregeling - Je kunt ook aandelen kopen van je bedrijf. Voor werknemers van grote (internationale) bedrijven is dit het meest interessant.

 • Personeelskorting op producten of diensten van het bedrijf - Voor een korting op producten of diensten van het bedrijf waar je werkt, gelden drie voorwaarden. De korting mag maximaal maar 20% van de waarde van het product of dienst zijn. Per jaar mag je ook maar tot €500 aan kortingen ontvangen. Het product of de dienst moet ook echt van je eigen bedrijf zijn en niet van een ander bedrijf.

Welke secundaire arbeidsvoorwaarden kies je?

Misschien wil je over alle bovenstaande secundaire arbeidsvoorwaarden overleggen met je werkgever. Helaas, een werkgever kan nooit met alles instemmen, dus je moet scherpe keuzes maken. Vraag jezelf af wat je echt nodig hebt en welke voorwaarden het beste aansluiten op je werkende leven én je privéleven. Een goede voorbereiding kan drie goede afspraken betekenen in plaats van tien slechte!

Secundaire arbeidsvoorwaarden: hoe zit het ook alweer?

 • Afspraken over secundaire arbeidsvoorwaarden maak je meestal als je met je werkgever overlegt over je arbeidscontract.

 • Laat alle afspraken over voorwaarden schriftelijk vastleggen, bij voorkeur in je arbeidscontract. Maak je halverwege je dienstverband afspraken over secundaire voorwaarden? Stel dan samen met je werkgever een aparte overeenkomst op en bewaar die bij je arbeidscontract.

 • Geen afspraken met je werkgever gemaakt over secundaire arbeidsvoorwaarden? Dan heb je ook geen recht op deze voorwaarden.

7.000+ Bedrijven zoeken via ons platform naar kandidaten als jij.

Bekijk alle vacatures