Wat is een Concurrentiebeding en wanneer krijg je dit?

Wat is een Concurrentiebeding en wanneer krijg je dit?
Een concurrentiebeding verbiedt je om na je baan hetzelfde werk voor een concurrent te doen. Teken echter niet zomaar en lees dit eerst goed door.

Het concurrentiebeding: 3 belangrijke tips vooraf

 1. Een concurrentiebeding beperkt je arbeidskansen. Er zitten geen voordelen voor jou aan als werknemer.
 2. Ga nooit zomaar akkoord met een concurrentiebeding. Win altijd eerst juridisch advies in!
 3. Elk bedrijf kan een concurrentiebeding in contracten opnemen. Je kunt er dus altijd mee te maken krijgen.

Waarom krijg je een concurrentiebeding?

Als je arbeidscontract stopt, ga je daarna misschien soortgelijke werkzaamheden doen. Bijvoorbeeld bij de concurrent van je oud-werkgever of als zelfstandig ondernemer. Met een concurrentiebeding wil je oude werkgever voorkomen dat je jouw kennis, ervaring én eventueel bedrijfsgevoelige informatie meeneemt naar het nieuwe bedrijf.

Wanneer krijg je een concurrentiebeding?

Je werkgever biedt je een concurrentiebeding aan voordat je aan je nieuwe baan begint. Het beding kan je ook op een ander moment tijdens je dienstverband worden aangeboden, maar dit komt niet zo vaak voor. Hoe dan ook, de afspraken over het beding komen in je arbeidscontract te staan.

Moet je meteen akkoord gaan met het beding?

Nee. Een concurrentiebeding kan je namelijk tegenwerken als je een andere baan wilt hebben. Krijg je voor het eerst een concurrentiebeding aangeboden? Probeer hierover te onderhandelen. Vraag om gunstiger voorwaarden of vraag je werkgever of die helemaal wil afzien van het beding. Doe dit voordat je jouw handtekening onder het arbeidscontract zet.

Wat staat er in een concurrentiebeding? 4 voorbeelden

In een concurrentiebeding staan vaak meerdere en soms zelfs ook strenge beperkingen. Bijvoorbeeld deze:

 1. Je mag niet voor een concurrerend bedrijf werken.
 2. Je mag niet hetzelfde werk bij een nieuwe werkgever doen.
 3. Je mag niet hetzelfde werk in dezelfde regio doen.
 4. Je mag binnen één of twee jaar na het einde van je arbeidscontract niet hetzelfde werk doen. Niet bij een concurrent en niet als zelfstandige.

Wat zijn redelijke voorwaarden in een concurrentiebeding?

Redelijke voorwaarden zijn natuurlijk relatief. Het hangt namelijk af van wat jij wilt. Toch zijn er wat algemene regels waarvan je kunt aannemen dat ze, voor een concurrentiebeding, redelijk zijn.

 1. Het beding is voor een korte periode van kracht. Namelijk maximaal een jaar.
 2. Het beding bevat een lijst met een beperkt aantal concurrerende bedrijven waar je niet voor mag werken. Hoe korter de lijst, hoe redelijker.
 3. Het beding geeft een klein werkgebied aan waar je niet mag werken. Hoe kleiner dit gebied, hoe beter dit voor jou is.

Wat staat er in een concurrentiebeding?

In een concurrentiebeding horen sowieso bepaalde afspraken te staan. Die gaan over deze onderwerpen:

 1. Het soort werkzaamheden dat je niet mag verrichten.
 2. Het type werkgever voor wie je niet mag werken (bijvoorbeeld een directe concurrent).
 3. Het geografische gebied waarop het beding van toepassing is.
 4. De periode waarop het beding van toepassing is (bijvoorbeeld één jaar en liever minder).
 5. Soms staat ook de hoogte van je boete in het beding. Het gaat dan om de boete die je krijgt als je je niet aan het concurrentiebeding houdt.

Teken nooit zomaar een concurrentiebeding. Win eerst juridisch advies in!

Wat maakt een concurrentiebeding geldig?

Een concurrentiebeding is geldig onder deze voorwaarden:

 1. Het beding is schriftelijk vastgelegd, bijvoorbeeld in je arbeidscontract. Dit moet een contract voor onbepaalde tijd zijn.
 2. Het beding moet duidelijk geschreven zijn, in een taal die jij begrijpt.
 3. Je bent 18 jaar of ouder op het moment van ondertekening.
 4. Het beding is door zowel door jou als je werkgever ondertekend.

Wettelijk verplicht: er moet aantoonbaar sprake zijn van een ‘zwaarwegend bedrijfsbelangen’ om het beding in te voeren. Je werkgever moet dus ook de precieze reden of redenen voor het beding uitgebreid schriftelijk uitleggen. Deze uitleg kan in je arbeidscontract of in een apart document komen te staan.

Is het concurrentiebeding geldig? Daar moet je je dan aan houden. Door bepaalde regels kan het dan wel heel lastig worden om een nieuwe baan te vinden. Bedenk dus goed welke afspraken je met je werkgever maakt als die jou een concurrentiebeding voorlegt.

Hoelang is een concurrentiebeding eigenlijk geldig?

De geldigheidsduur spreek je af met je werkgever. Deze duur hangt af wat jij en de werkgever redelijk vinden. Hierover moet je dus goed overleggen én goed onderhandelen. Soms gaat het om een duur van minder dan een jaar. Soms gaat het om een heel jaar of zelfs twee jaar. Onthoud voor jezelf: hoe korter, hoe beter.

Blijft het beding geldig bij een verlenging of omzetting van je contract?

Soms wel, soms niet. Als het om een stilzwijgende verlenging gaat, dan mag je ervan uitgaan dat het concurrentiebeding nog geldt. In andere gevallen moet je werkgever nog eens expliciet naar het concurrentiebeding verwijzen. Doet je werkgever dit niet? Het is dan mogelijk dat het beding, later bij een rechter, alsnog van tafel wordt geveegd. Raadpleeg bij twijfel sowieso altijd een jurist!

Geldt het concurrentiebeding na ontslag?

Ja, het concurrentiebeding geldt vooral als je ontslag neemt of ontslagen wordt. Gedraagt je werkgever zich bij het ontslag ‘ernstig verwijtbaar’? Het beding kan dan automatisch vervallen. Neem echter niet zomaar risico’s en win altijd eerst juridisch advies in.

Waar staan de afspraken over je concurrentiebeding?

De afspraken over je concurrentiebeding staan meestal in een arbeidscontract. Maar sommige bedrijven zetten het concurrentiebeding (ook) in de cao of personeelshandleiding. Loop deze documenten dus altijd zorgvuldig na. Je moet heel precies weten waar je voor tekent of waar je voor hébt getekend!

Mag een concurrentiebeding ook in een tijdelijk arbeidscontract staan?

Nee, tenzij je werkgever kan bewijzen dat er sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Dit moet hij of zij dan wel helder toelichten. Doet je werkgever dit niet? Het beding in het tijdelijke contract is dan ongeldig.

Wat gebeurt er als je je niet aan het concurrentiebeding houdt?

Als je je niet aan het concurrentiebeding houdt, kan je werkgever je een boete geven. De hoogte van je boete staat bij de schriftelijke afspraken, bijvoorbeeld dus in je contract of in je cao of personeelshandleiding. Meestal staat de boete omschreven onder het kopje ‘boetebeding’.

Hoe hoog is de boete?

De hoogte van de boete verschilt vaak per situatie. Het gaat meestal wel om een vast bedrag en dat bedrag wordt hoger per dag dat je het concurrentiebeding overtreedt. Ben je het niet eens met (betaling van) de boete? Een rechter kan het bedrag altijd nog verlagen. Je doet er echter goed aan om eerst met een jurist te overleggen.

[quote]Een rechter kan een concurrentiebeding alsnog van tafel vegen.[/tip]

Hoe kun je een concurrentiebeding aanvechten?

Je kunt een concurrentiebeding aanvechten als die voor het eerst wordt voorgelegd of als die al van kracht is. Je moet wel (en dit kunnen we niet vaak genoeg herhalen) altijd eerst advies inwinnen bij een juridisch expert. Maar voordat je jouw zaak voor de rechter moet leggen, moet je eerst denken aan deze twee, minder zware, opties:

1. Je overlegt nog eens met je werkgever

Je kunt altijd opnieuw met je werkgever overleggen over het concurrentiebeding. Misschien maken jullie samen nieuwe afspraken. Die moet je wel meteen schriftelijk vastleggen. Of je werkgever is bereid om het beding alsnog op te geven.

2. Jij of je werkgever schakelt mediation in.

Komen jij en je werkgever er niet uit? Jij of je werkgever kunnen dan een mediator inschakelen. Dit is een onpartijdige tussenpersoon die naar beide verhalen luistert en de gesprekken naar oplossingen of compromissen stuurt. Ontstaan er via de mediator nieuwe afspraken? Deze moeten ook schriftelijk worden vastgelegd.

Toch naar de rechter?

Zowel jij als je werkgever kunnen een procedure starten. Vaak is dat bij een kantonrechter. Begin hier echter niet aan zonder advies en ondersteuning van een juridisch expert, zoals een advocaat. Start ook geen procedure op als je ontslag neemt, maar doe het daarvoor. Dit kan namelijk je positie bij de rechter verzwakken.

In het kort: hoe gaat de rechter te werk?

De rechter weegt jouw belangen en die van je werkgever af. Hiervoor kijkt hij of zij naar de gemaakte afspraken in het concurrentiebeding. Afhankelijk van de afspraken én de omstandigheden zijn de volgende uitkomsten mogelijk:

 1. De rechter vindt jouw belangen zwaarder wegen. Hij of zij verklaart het beding dus nietig.
 2. De rechter vindt het belangen van je werkgever zwaarder wegen. Het beding blijft dus geldig.
 3. Wat meestal voorkomt, is dat de rechter alleen een deel van het beding nietig verklaart. Misschien wordt het werkgebied waarin je mag werken kleiner. Of de geldigheidsduur wordt ingekort. Wat er precies wordt aangepast of geschrapt, hangt helemaal af van de situatie en wat de rechter daarvan vindt.
Geschreven door
Inge Stakenborg
Redacteur & arbeidsmarktspecialist @ Werkzoeken.nl
Meer leren?
Ga door met lezen

Hoe vaak mag je Werkgever je Arbeidscontract verlengen?

Je hebt een tijdelijk contract gekregen. Maar de vraag is nu wel: hoe vaak mag je werkgever dit contract verlengen? Deze regels geven je houvast.
Inge Stakenborg 7 mei 2024

Wat is een Geheimhoudingsverklaring?

In een geheimhoudingsverklaring beloof je jouw werkgever om geen bedrijfsgeheimen openbaar te maken. Hoe werkt dit precies en wat zijn de regels?
Inge Stakenborg 7 mei 2024

Hoe werkt Personeelskorting?

Personeelskorting krijgen klinkt aantrekkelijk. Je krijgt dan namelijk een product of dienst met korting van je werkgever. Hoe dit werkt? Lees het nu!
Inge Stakenborg 9 apr 2024

Is Reistijd Werktijd?

Officieel is reistijd geen werktijd. Voor de uren die je reist van je woning naar je werk, word je dus ook niet betaald. Toch zijn er uitzonderingen.
Inge Stakenborg 9 apr 2024

Wat is een Intentieverklaring?

Een intentieverklaring vraag je aan als je nog geen vast contract hebt, maar wel een hypotheek wilt hebben. Wat moet je doen en waar let je op?
Inge Stakenborg 9 apr 2024

Het Fasensysteem: wat is het en hoe werkt het?

Als je werkt als uitzendkracht voor een uitzendbureau, dan val je onder het zogeheten ‘fasensysteem’. Wat is dit precies en wat kun je verwachten?
Inge Stakenborg 9 apr 2024
 
check