Wat is een Geheimhoudingsverklaring?

Wat is een Geheimhoudingsverklaring?
In een geheimhoudingsverklaring beloof je jouw werkgever om geen bedrijfsgeheimen openbaar te maken. Hoe werkt dit precies en wat zijn de regels?

Waarom krijg je een geheimhoudingsverklaring?

 • Je werkgever wil dat je vertrouwelijke informatie van en over het bedrijf geheim houdt.
 • Je mag dus geen gevoelige gegevens doorvertellen of openbaar maken aan derden.
 • Met ‘derden’ bedoelen werkgevers soms de pers, maar ze bedoelen nog vaker: concurrerende bedrijven.
Ook zonder geheimhoudingsverklaring ben je verplicht om zorgvuldig om te gaan met gevoelige bedrijfsinformatie! Je werkgever verwacht namelijk van je dat je je als ‘goed werknemer’ gedraagt.

Wat voor informatie moet je geheim houden?

 1. De ene werkgever wil informatie over een product of dienst geheimhouden. Een andere werkgever wil geen gegevens openbaar zien over de financiële cijfers. De wensen verschillen dus vaak per bedrijf.
 2. Als werknemer moet je (soms) kennis hebben over gevoelige informatie. Zeker als die informatie noodzakelijk is voor je werk. Maar het gaat je werkgever erom dat je die kennis niet met iedereen deelt.
Ga je akkoord met het voorstel van je werkgever om bedrijfsgevoelige informatie geheim te houden? Je tekent dan samen een geheimhoudingsverklaring.

Hoe wordt een geheimhoudingsverklaring ook wel genoemd?

Afhankelijk van het bedrijf heet een geheimhoudingsverklaring ook wel:
 1. Geheimhoudingsbeding
 2. Geheimhoudingsovereenkomst
 3. Non-disclosure agreement (NDA)

Welke andere verklaringen moet je misschien afleggen?

Sommige bedrijven laten het niet bij een geheimhoudingsverklaring alleen. Het dus zijn dat je werkgever je ook vraagt om te tekenen voor:

 1. Een relatiebeding - In een relatiebeding spreek je met je werkgever af hoe je met relaties van je werkgever omgaat als je stopt met je baan. Relaties van je werkgever zijn bijvoorbeeld klanten, leveranciers of andere bedrijven.
 1. Een concurrentiebeding - In een concurrentiebeding spreek je met je werkgever af dat je niet voor concurrerende bedrijven gaat werken tijdens en na je dienstverband.

Waar staat de geheimhoudingsverklaring?

Een geheimhoudingsverklaring staat meestal in het arbeidscontract. Als je dit contract tekent, dan teken je dus ook voor de geheimhoudingsverklaring.
Sommige bedrijven stellen voor de geheimhoudingsverklaring zelfs een apart contract op. Die hoort dan als bijlage bij je arbeidscontract.

Hoe ziet de verklaring eruit?
De wet geeft geen vaste regels op over de inhoud en de vorm van een geheimhoudingsverklaring. Je werkgever is dus vrij om de voorwaarden zelf in te vullen en de verklaring vorm te geven. Hierbij krijg je werkgever misschien ook hulp van een juridisch adviseur.

Leg de geheimhoudingsverklaring zelf ook voor aan een juridisch expert. Better safe than sorry!

Wat staat er in een geheimhoudingsverklaring?

In een geheimhoudingsverklaring staan de afspraken die jij met je werkgever maakt. Deze afspraken zijn meestal gebaseerd op deze vragen:
 • Wie zijn de betrokken partijen?
 • Welke informatie moet je geheim houden?
 • Hoe mag je de informatie wel gebruiken (voor je werk)?
 • Wat moet je doen om de informatie veilig te houden? Moet je hiervoor bepaalde systemen gebruiken of bepaalde protocollen volgen?
 • Is er informatie die je wél mag delen, maar dan alleen met toestemming van de werkgever? En met wie mag je deze informatie dan delen?
 • Hoelang is de verklaring precies geldig?
 • Krijg je een boete of moet je een schadevergoeding betalen als je je niet aan de afspraken houdt?
 • Voor welke acties geldt een boete? Hoe hoog is dat bedrag? Afspraken hierover staan meestal onder het kopje ‘boetebeding’ of ‘boeteclausule’.
 • Voor welke acties geldt een schadevergoeding? Hoe hoog is dat bedrag en tot hoeveel kan dit maximaal oplopen?
 • Zijn er andere of nog meer sancties als je de afspraken niet nakomt? Zo ja, voor welke overtredingen gelden die precies?
Soms gaat het om vertrouwelijke informatie waarvan je als werknemer ‘redelijkerwijs moet beseffen’ dat je die niet mag delen. Maar wat redelijk is, kan voor elk bedrijf en zelfs voor elke functie anders zijn. Vraag daarom goed door naar wat de beperkingen dan precies inhouden. Win ook altijd eerst advies in bij een juridisch expert!

Wanneer is de geheimhoudingsverklaring geldig?

De geheimhoudingsverklaring is vanaf het moment dat daar jouw handtekening én die van de werkgever op staan.

Hoelang is een geheimhoudingsverklaring geldig?

Een geheimhoudingsverklaring is tijdens en meestal ook ná je dienstverband geldig. Je werkgever kan je tijdens je uitdiensttreding nog eens op de geheimhoudingsverklaring wijzen. Dit om jou eraan te herinneren dat je ook na je dienstverband aan de afspraken gebonden bent.

Je boete is meestal direct opeisbaar door de werkgever.icon-quote-end.svg

Wat gebeurt er als je je niet aan de geheimhoudingsplicht houdt?

Je kunt een geheimhoudingsverklaring op vele manieren schenden. In legale termen wordt zo’n schending een ‘wanprestatie’ genoemd, want je komt als werknemer je verplichting niet na. Maar wat is daarvan het gevolg?

Afhankelijk van de ernst van de situatie en de afspraken die je met je werkgever hebt gemaakt, kunnen deze dingen gebeuren:
 1. Je krijgt een waarschuwing (maar daarna niet meer).
 2. Je wordt geschorst.
 3. Je wordt (op staande voet) ontslagen.
Boven op deze laatste twee sancties kun je nog een boete krijgen. Of je moet je werkgever een schadevergoeding betalen. Dat werkt zo:

Boete betalen: hoe werkt het?
De boete die je krijgt, is meestal direct opeisbaar door je werkgever. Maar hoe hoog is de eventuele boete die je moet betalen? Dit hangt af van je inkomen.

 1. Verdien je het minimumloon, dan zit er een maximum aan het boetebedrag. De boete mag ook niet ten gunste komen van je werkgever. Die mag het bedrag wel aan een goed doel schenken of gebruiken voor de personeelspot.
 2. Verdien je meer dan het minimumloon, dan zit er geen maximum aan. Het bedrag komt ook ten gunste van je werkgever. Een rechter kan het bedrag eventueel wel matigen, maar reken hier niet meteen op.
Hoeveel je precies betaalt? Dit verschilt enorm per geval. Soms gaat het om enkele honderden euro’s en soms om (tien)duizenden euro’s. Misschien moet je ook nog een schadevergoeding betalen. Ga dan ook uit van dit soort bedragen.

In het ergste geval staat je ook een celstraf te wachten. De wet zegt namelijk vrij letterlijk dat het werknemers niet is toegestaan om überhaupt bedrijfsgevoelige informatie te delen met derden, geheimhoudingsverklaring of niet.

Schadevergoeding betalen: hoe zit dat?
Je werkgever mag alleen een schadevergoeding opleggen als die kan bewijzen dat de schade door jouw schuld is ontstaan. De praktijk wijst echter uit dat dit soort schade vaak heel moeilijk bewijsbaar is. Ook mag je werkgever geen schadevergoeding eisen als je al een boete hebt betaald.

Je werkgever mag je niet een boete opleggen én een schadevergoeding eisen! Kom je deze bepaling toch tegen in je geheimhoudingsverklaring: teken dan niet en win eerst advies in bij een jurist. Bij een rechter maakt deze bepaling in elk geval weinig kans. Die maakt de geheimhoudingsverklaring dan ongeldig.

Hoe kun je een conflict met je werkgever (voortijdig) oplossen?

Je wilt het natuurlijk niet tot een rechtszaak laten komen. Wat de omstandigheden ook zijn en wat er ook gebeurt. Het is dus altijd verstandig om eerst juridisch advies op te vragen voor je een geheimhoudingsverklaring tekent. Maar wat als er toch een conflict tussen jou en je werkgever opduikt?

De eerste twee stappen zijn de acties die je in elk geval geprobeerd moet hebben.
 1. Ga in gesprek met je werkgever. Wie weet kunnen afspraken aangepast of zelfs verwijderd worden.
 2. Kom je er niet uit met je werkgever? Stel je werkgever voor om samen het gesprek aan te gaan met een mediator. Die bemiddelt dan in de gesprekken én in de wensen.
 3. Kom je er, ondanks mediation, nog niet uit met je werkgever? Overweeg dan een gang naar de rechter. Maar doe dit pas als je met een juridisch adviseur hebt gesproken. Zorg ervoor dat je alle voor- en nadelen van een rechtsgang kent!
Geschreven door
Inge Stakenborg
Redacteur & arbeidsmarktspecialist @ Werkzoeken.nl
Meer leren?
Ga door met lezen

Hoe vaak mag je Werkgever je Arbeidscontract verlengen?

Je hebt een tijdelijk contract gekregen. Maar de vraag is nu wel: hoe vaak mag je werkgever dit contract verlengen? Deze regels geven je houvast.
Inge Stakenborg 7 mei 2024

Wat is een Concurrentiebeding en wanneer krijg je dit?

Een concurrentiebeding verbiedt je om na je baan hetzelfde werk voor een concurrent te doen. Teken echter niet zomaar en lees dit eerst goed door.
Inge Stakenborg 7 mei 2024

Hoe werkt Personeelskorting?

Personeelskorting krijgen klinkt aantrekkelijk. Je krijgt dan namelijk een product of dienst met korting van je werkgever. Hoe dit werkt? Lees het nu!
Inge Stakenborg 9 apr 2024

Is Reistijd Werktijd?

Officieel is reistijd geen werktijd. Voor de uren die je reist van je woning naar je werk, word je dus ook niet betaald. Toch zijn er uitzonderingen.
Inge Stakenborg 9 apr 2024

Wat is een Intentieverklaring?

Een intentieverklaring vraag je aan als je nog geen vast contract hebt, maar wel een hypotheek wilt hebben. Wat moet je doen en waar let je op?
Inge Stakenborg 9 apr 2024

Het Fasensysteem: wat is het en hoe werkt het?

Als je werkt als uitzendkracht voor een uitzendbureau, dan val je onder het zogeheten ‘fasensysteem’. Wat is dit precies en wat kun je verwachten?
Inge Stakenborg 9 apr 2024
 
check