Inge Stakenborg
Redacteur @ Werkzoeken.nl

Delen

Verzekeringen in de Secundaire Arbeidsvoorwaarden

door Inge Stakenborg
5x bekeken
Dit blog is samengesteld door Werkzoeken.nl, al 10 jaar het #1 platform voor het werven van personeel in Nederland.

Met je werkgever overleg je misschien over verzekeringen in je secundaire arbeidsvoorwaarden. Maar over welke precies? Hier staan de bekendste.

Collectieve ziektekostenverzekering

Een collectieve ziektekostenverzekering (of: collectieve zorgverzekering) houdt in dat jij en andere werknemers een basisverzekering krijgen via één bepaalde verzekeraar. Je sluit de verzekering dus af als groep en je werkgever regelt dit. Of dit voordelig is? Het hangt van twee punten:

  1. Soms ben je qua premie inderdaad voordeliger uit dan met een individuele polis. Maar dat is niet gegarandeerd. Je doet er dus goed aan om eerst nog even wat verzekeraars te vergelijken voordat je ingaat op een collectief aanbod.

  2. De inhoud van de verzekering kan afgestemd zijn op het werk dat je doet. Dat kan gunstig zijn, maar de vraag is of jij dat ook echt wilt én of je dat ook echt nodig hebt. Voorkom onder- of oververzekering en verdiep je goed in wat je daadwerkelijk krijgt binnen die verzekering.

Collectieve ongevallenverzekering

Je werkgever kan alle werknemers onderbrengen in een collectieve ongevallenverzekering. De verzekeraar keert dan een eenmalig bedrag uit als je als werknemer overlijdt of blijvend invalide raakt. Ook voor deze groepsverzekering geldt: verdiep je goed in de voorwaarden voordat je je aansluit, want die verschillen vaak per verzekeraar.

Sowieso keert de verzekeraar niet uit als er sprake is van opzet (door jou), alcohol- of drugsgebruik en/of (poging tot) zelfmoord.

WIA-aanvullingsverzekering

WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Kiest je werkgever voor een collectieve WIA-aanvullingsverzekering? Als werknemer krijg je dan een aanvulling op je WIA-uitkering. Je komt in de WIA terecht als je twee jaar of langer ziek bent en voor minstens 35% arbeidsongeschikt bent.

Let op: er zijn twee soorten WIA-uitkeringen. Namelijk de WGA-uitkering en de IVA-uitkering. Het eerste krijg je als je nog deels kunt werken. De tweede krijg je als de kans klein is dat je ooit weer aan het werk gaat.

WGA-aanvullingsverzekering

WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikt. Sluit je werkgever een collectieve WGA-aanvullingsverzekering af, dan vangt deze het financiële gat in je inkomen op als je tijdelijk arbeidsongeschikt raakt. Overigens wordt deze verzekering ook wel WGA-hiaatverzekering of WGA-gatverzekering genoemd.

ANW-hiaatverzekering (of: hiaatpensioen)

Anw staat voor Algemene nabestaandenwet. Kom je te overlijden, dan kan dit voor je partner een achteruitgang in inkomsten betekenen. Je partner heeft dan mogelijk recht op een Anw-uitkering, maar soms is dit geld niet voldoende. Of je partner krijgt helemaal geen Anw-uitkering, want hij of zij moet aan vrij specifieke voorwaarden voldoen.

Sluit je werkgever een collectieve Anw-hiaatverzekering af, dan krijgt jouw partner een vooraf afgesproken vast bedrag over een bepaalde periode. Maar let op: dit betekent nog steeds dat jouw partner aan specifieke voorwaarden moet voldoen.

Verkeersschadeverzekering

Je gebruikt een fiets, scooter of auto van de zaak. Je werkgever kan jou dan verzekeren voor verkeersschade tijdens werktijd. Let op: dit is echt een ander soort verzekering dan de collectieve ongevallenverzekering die we hier eerder noemden.

Verschil met wettelijk verplichte verzekeringen

Goed om te weten: bepaalde verzekeringen zijn al wettelijk verplicht. Je werkgever betaalt die sowieso. De verzekeringen die je met je werkgever afspreekt als secundaire voorwaarden zijn vooral optioneel en soms zelfs alleen aanvullend bedoeld. Het gaat hier dan ook meestal om collectieve verzekeringen, waarvan je de bekendste voorbeelden hierboven dus ziet.

Wat zijn secundaire arbeidsvoorwaarden ook alweer?

Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn extra voorwaarden waarvan jij vindt dat ze goed bij jouw functie én jouw persoonlijke situatie passen. Deze voorwaarden bestaan naast de standaard afspraken over loon en arbeidsuren (je primaire arbeidsvoorwaarden) en je onderhandelt hierover met je werkgever.

7.000+ Bedrijven zoeken via ons platform naar kandidaten als jij.

Bekijk alle vacatures