Inge Stakenborg
Redacteur @ Werkzoeken.nl

Delen

Heb je Recht op Vakantiedagen bij Ziekte?

door Inge Stakenborg
3x bekeken
Dit blog is samengesteld door Werkzoeken.nl, al 10 jaar het #1 platform voor het werven van personeel in Nederland.

Je hebt recht op vakantiedagen bij ziekte. Maar je moet hierover wel duidelijke afspraken maken met je werkgever en met, eventueel, je bedrijfsarts.

Wie licht ik in over mijn vakantie tijdens ziekte?

Als je ziek bent en toch op vakantie wilt, dien je (ruim) vooraf de aanvraag in bij je werkgever. Doe dit op de manier zoals je normaal gesproken doet (dus zoals je werkgever voorschrijft om vakantieaanvragen in te dienen).

Is in jouw situatie ook een bedrijfsarts betrokken, dan moet je deze ook inlichten over je voornemen om op vakantie te gaan. In de meeste gevallen is het de werkgever die de bedrijfsarts hierover inlicht.

Hoe maak je goede afspraken met je werkgever?

Je hebt ziektedagen en vakantiedagen. Je werkgever registreert beide soorten dagen, dus ga bij het overleg uit van deze twee vragen: welke wettelijke of bovenwettelijke dagen moet je werkgever noteren als ziektedagen? En welke dagen als verlofdagen? Een verkeerde notering kan betekenen dat het aantal opgebouwde of verbruikte vakantiedagen niet (meer) klopt, dus maak hier een duidelijke afspraak over met je werkgever!

Mag mijn werkgever vakantiedagen inhouden tijdens mijn ziekte?

Nee. Je werkgever mag niet zomaar vakantiedagen inhouden als je ziek bent. Maar let op: hij of zij mag dit wél doen als dit in je arbeidscontract, cao of bedrijfsreglement staat. Verdiep je daarom ook eerst in de al vastgestelde afspraken over het opnemen van vakantie voor je een aanvraag indient.

Keuring door je bedrijfsarts (eventueel)

Je bedrijfsarts kijkt of het medisch verantwoord is dat jij op vakantie gaat. Het kan zo zijn dat je juist een vakantie nodig hebt om te herstellen van, bijvoorbeeld, een burn-out. Voor de arts is het in elk geval belangrijk om te weten of een vakantie je herstel in de weg gaat zitten. Als je een re-integratietraject volgt, dan mag je vakantie dit ook niet belemmeren. Is er sprake van één van de twee situaties (of allebei), dan keurt de arts je verzoek natuurlijk niet goed.

Ben ik verplicht om het advies van de bedrijfsarts op te volgen?

Nee. Je bent niet verplicht om het advies van de bedrijfsarts op te volgen. Maar het is natuurlijk wel verstandig om het advies op te volgen. Het gaat immers om jouw gezondheid.

Mijn werkgever geeft mij geen toestemming om op vakantie te gaan. Wat nu?

Je werkgever mag je verzoek tot vakantie weigeren als jij geen toestemming geeft voor het afschrijven van vakantiedagen. Geen afschrijving van vakantie-uren betekent namelijk dat je dus beschikbaar bent voor re-integratie. Dus nogmaals: spreek samen goed af over wat vakantiedagen zijn en wat ziektedagen zijn.

Ik volg (al) een re-integratietraject. Mag ik dan toch vakantie opnemen?

Als je al een re-integratietraject volgt, hoef je alleen in te stemmen met afboeking van je vakantie-uren. Je mag dan gewoon op vakantie. Tijdens deze vakantieperiode ben je niet verplicht om re-integratieactiviteiten te doen.

Ik word tijdens mijn vakantie (weer) ziek. Wat moet ik dan doen?

Het kan zijn dat je (weer) ziek wordt tijdens je vakantie. Of dat je ziekte juist erger wordt. In deze gevallen moet je je weer ziek melden bij je werkgever. Ook bespreek je de situatie met je (eventuele) bedrijfsarts. Je werkgever moet de ziektedagen tijdens je vakantie dan correct registreren: namelijk als ziektedagen.

7.000+ Bedrijven zoeken via ons platform naar kandidaten als jij.

Bekijk alle vacatures